FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

June 2018
M T W T F S S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Процедури по ЗОП

Посетете портала на Агенция по обществени поръчки

Партида на “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД в АОП – 00731

2018г.

5. Доставка на електрическа енергия

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2018г.-2020г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————————

2. Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД през 2018г.-2020г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————-


1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16 – срезов компютърен томограф в интегрирано гентри.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————–

2017г.

8. Доставка на оборудване за Болнична аптека

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

7. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2018г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

6. Доставка на медицински изделия през 2018г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

5. Доставка на лекарствени продукти през 2018г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

4. Доставка на лекарствен продукт за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД за срок от 3 години

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————-

2. Доставка на електрическа енергия

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

1. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

2016г.

10. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2017 г. — 2018 г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0010 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

9. СМР на обект: Болнична аптека, клинична лаборатория и дневен стационар за „КОЦ – Стара Загора”ЕООД – преустройство на част от втори етаж на сграда с идентификатор 68850.502.497.84

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0009 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

8. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2017г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

7. Доставка на медицински изделия през 2017г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

6. Доставка на лекарствени продукти през 2017г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

—————————————————————————————————————————————————————-

5. „Абонаментно сервизно обслужване на Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор модел CLINAC iX, локална мрежа за обмен на данни модел АРИА и система за планиране на лъчелечение модел ECLIPSE“ ( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 03.06.2016г. от 13:00 ч.

—————————————————————————————————————————————————————–

4.  „Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД през 2016г. – 2018г.“( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 18.05.2016г. от 08:30 ч.

——————————————————————————————————————————————————————

3. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2016-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —->

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 10.05.2016г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————-

2. Доставка на медицински изделия през 2016г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2016-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —->

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 22.03.2016г. от 13:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————–

1. „Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД през 2016г. – 2018г.“

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

2015г.

11. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2016г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0011 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 27.01.2016г. от 09:00 ч.

———————————————————————————————————————————————————————

10. „Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф “Siemens Somatom Sensation Оpen 24”

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0010 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

9. Доставка на природен газ за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 3 години.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0009 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————-

8. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания по четири обособени позиции

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 10.11.2015г. от 08:45 ч.

———————————————————————————————————————————————————————

7. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2016г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 25.11.2015г. от 08:30 ч.

———————————————————————————————————————————————————————

6. Доставка на медицински изделия през 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – Директива 2004/18/EO

Изпратено на 27.02.2015г.  -  651895  и публикувано на: 04.03.2015г. – 75669-2015

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2015-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук ——>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 13.11.2015г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————-

5. Доставка на лекарствени продукти през 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – Директива 2004/18/EO

Изпратено на 27.02.2015г.  – 651885  и публикувано на: 04.03.2015г. – 75668-2015

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2015-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук ——>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 28.10.2015г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————–

4. Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 2 години.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0004 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 2 години.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0003 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————————

Обявления за предварителна информация :

  • Доставка на лекарствени продукти през 2016г. тук —> дата на публикуване 02.03.2015г.
  • Доставка на медицински изделия през 2016г. тук —> дата на публикуване 02.03.2015г.

———————————————————————————————————————————————————————

2. Доставка  на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0002

са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 04.05.2015г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————

1. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0001

са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 01.04.2015г. от 08:30 ч.

——————————————————————————————————————————————————————-

2014г.

7. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2015г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 03.02.2015г. от 08:30 ч.

———————————————————————————————————————————————————————-

6. “Приготвяне и доставка на болнична храна през 2015г.”

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 28.11.2014г. от 08:30 ч.     

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г.”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – Директива 2004/18/EO

Изпратено на 26.02.2014г.  - 588282  и публикувано на: 01.03.2014г. – 70993-2014

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача)  тук ——>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 21.11.2014г. от 08:30 ч.

——————————————————————————————————————————————————————–

4. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ- Стара Загора” ЕООД по осем обособени позиции

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Решение за ОП -00731-2014-0004

Обявление за ОП - 00731-2014-0004

Документация за ОП00731-2014-0004

Спецификация на лекарствени продукти за ОП – 00731-2014-0004

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2014 08:30

(Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача)  тук —->

———————————————————————————————————————————————————————

3. Доставка на радиоактивни лекарствени продукти през 2014г. по три обособени позиции

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Решение за ОП  – 00731-2014-0003

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на ОП - 00731-2014-0003

Документация за ОП - 00731-2014-0003

Спецификация за ОП -00731-2014-0003

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2014 – 11:00ч.

(Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —->

———————————————————————————————————————————————————————-

2. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Решение за ОП – 00731-2014-0002

Обявление за ОП – 00731-2014-0002

Документация за ОП – 00731-2014-0002

Спецификация за ОП – 00731-2014-0002

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/04/2014 15:00

(Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————————-

1.  Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2014г. – 2016г.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Решение за ОП – 00731-2014-0001

Обявление за ОП – 00731-2014-0001

Документация за ОП – 00731-2014-0001

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  24/02/2014 15:00

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2014-0001  е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) – тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————-

2013г.

 12. Доставка на медицински изделия през 2014г.

 Процедура: Открита процедура по ЗОП

Публикувано на 30.12.2013г.

Решение за ОП – 00731-2013-0011

Обявление за ОП – 00731-2013-0011

Документация за ОП – 00731-2013-0011

Спецификация на медицинските изделия за ОП – 00731-2013-0011

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2013-0011 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————-

11. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2014г.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Публикувано на 17.12.2013г. - 00731-2013-0010

Решение за ОП – 00731-2013-0010

Обявление за ОП – 00731-2013-0010

Документация за ОП – 00731-2013-0010

Спецификация на мед. техника/апаратура за абонаментно обслужване през 2014г. – 00731-2013-0010

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2013-0010 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————

10. Доставка на природен газ за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 2 години.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Изпратен до АОП на: 09.10.2013г., Публикувано от АОП на 10.10.2013г. – 00731-2013-0009

Решение за АОП –  00731-2013-0009

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2013-0009 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————-

9. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2014г.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Публикувано на 08.10.2013г. – 00731-2013-0008

Решение за ОП – 00731-2013-0008

Обявление за ОП – 00731-2013-0008

Документация за ОП – 00731-2013-0008

Двуседмично меню за болнична храна - 00731-2013-0008

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2013-0008 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

 ——————————————————————————————————————————————————–

8. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Публикувано на 10.09.2013г. – 00731-2013-0007

Решение за ОП – 00731-2013-0007

Обявление за ОП – 00731-2013-0007

Документация за ОП – 00731-2013-0007

Спецификация на лекарствените продукти и медицинските изделия през 2014г. :

І.1. Лекарствени продукти от приложение 2 на ПЛС и т.І.2. лекарствени продукти извън ПЛС (от обособ. позиция №1 до обособ. позиция №185) - изтегли от тук

І.3. Радиофармацевтици – изтегли от тук

ІІ. Медицински изделия – изтегли от тук

Писмо с изх.№2582/16.09.2013г.Отговор на запитване на участник по ОП 00731-2013-0007

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2013-0007 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

 ———————————————————————————————————————————————————–

7. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД по седем обособени позиции

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Публикувано на 09.07.2013г. – 00731-2013-0006

Решение за ОП – 00731-2013-0006

Обявление за ОП – 00731-2013-0006

Документация за ОП – 00731-2013-0006

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2013-0006 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

 ————————————————————————————————————————————————————

6. “Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД по 5 обособени позиции.”

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Публикувано на 21.06.2013г. – 00731-2013-0005

Решение за ОП – 00731-2013-0005

Покана  ОП 00731-2013-0005 - виж тук

Документация за ОП –

Достъп до файл отказан !
Въведете потребителско име и парола.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/10/2012 дд/мм/гггг
Час: 15:00


Документация-за-ОП-с-формуляри-00731-2012-0005
Спецификация-за-ОП-00731-2012-0005

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2013-0005 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

 —————————————————————————————————————————————————————–

5. “Доставка на електрическа енергия за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 2 години.”

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Публикувано на 07.06.2013г. – 00731-2013-0004

Решение за ОП – 00731-2013-0004

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2013-0004  е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача)  тук —–>

 ——————————————————————————————————————————————————————

4. “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 2 години.”

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Публикувано на 07.06.2013г. – 00731-2013-0003

Решение за ОП – 00731-2013-0003

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2012-0003 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————————

3. “Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД”

Публикувано на: 08.03.2013г. – 00731-2013-0002

Решение за ОП – 00731-2013-0002

Обявление за ОП – 00731-2013-0002

Документация за ОП (08.03.2013г.)- 00731-2013-0002 (отменена)

Решение за промяна за ОП – 00731-2013-0002 – Публикувано на 19.03.2013г.

Документация за ОП ( 19.03.2013г.) –

Достъп до файл отказан !
Въведете потребителско име и парола.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/10/2012 дд/мм/гггг
Час: 15:00


Документация-за-ОП-с-формуляри-00731-2012-0005
Спецификация-за-ОП-00731-2012-0005

Отговор на запитване на участник за ОП – 00731-2013-0002- публикувано на 22.04.2013г.

Нов краен срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 29.04.2013 г.  15:00 ч.

Нов краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2013 г.  08:30 ч.

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2013-0002 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————————

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Директива 2004/18/EO

“Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.”

Публикувано на: 28.02.2013г. – 526675

———————————————————————————————————————————————————————

1.„Определяне на оператор на ваучери за  храна на персонала на “КОЦ – Стара Загора “ЕООД през 2013г.-2014г.”

Публикувано на: 11.01.2013г. - 00731-2013-0001

Решение за ОП – 00731-2013-0001

Обявление за ОП – 00731-2013-0001

Документация за ОП –

Достъп до файл отказан !
Въведете потребителско име и парола.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/10/2012 дд/мм/гггг
Час: 15:00


Документация-за-ОП-с-формуляри-00731-2012-0005
Спецификация-за-ОП-00731-2012-0005

Отговор на запитване на участник за ОП - 00731-2013-0001 – публикувано на 29.01.2013г.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.02.2013 г.  14:00

———————————————————————————————————————————————————————

2012г.

Партида на “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД в АОП – 00731

1. “Доставка на лекарствени продукти”

Номер на ОП в РОП – 00731-2012-0001

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 19.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  08.09.2015г.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2013г. по Наредба №11 от 21.12.2005г. на МТСП и МЗ.

Публикувано на: 24.09.2012г.  – 00731-2012-0003

Състояние: Прекратена

———————————————————————————————————————————————————————

3. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2013г.

Публикувано на: 25.09.2012г. – 00731-2012-0004

———————————————————————————————————————————————————————

4.  Доставка  на лекарствени продукти и медицински изделия през 2013г.

Публикувано на: 04.10.2012г. – 00731-2012-0005

Достъп до файл отказан !
Въведете потребителско име и парола.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/10/2012 дд/мм/гггг
Час: 15:00


Документация-за-ОП-с-формуляри-00731-2012-0005
Спецификация-за-ОП-00731-2012-0005

Достъп до файл отказан !
Въведете потребителско име и парола.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/10/2012 дд/мм/гггг
Час: 15:00


Документация-за-ОП-с-формуляри-00731-2012-0005
Спецификация-за-ОП-00731-2012-0005

Достъп до файл отказан !
Въведете потребителско име и парола.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/10/2012 дд/мм/гггг
Час: 15:00


Документация-за-ОП-с-формуляри-00731-2012-0005
Спецификация-за-ОП-00731-2012-0005

Достъп до файл отказан !
Въведете потребителско име и парола.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 19/10/2012 дд/мм/гггг
Час: 15:00


Документация-за-ОП-с-формуляри-00731-2012-0005
Спецификация-за-ОП-00731-2012-0005

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2012-0005 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача)  тук —>

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2011г.

Партида на “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД в АОП – 00731

2. “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2012г.”

Номер на ОП в РОП – 00731-2011-0005

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2011-0005 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————————

1. “Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ- Стара Загора” ЕООД по примерен списък на Министерството на здравеопазването”

Номер на ОП в РОП – 00731-2011-0003

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2011-0003 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————————

2010г.

1. “Ремонт на Химиотерапевтично и Гинекологично отделения към ” МДОЗС – Стара Загора” ЕООД “

Номер на ОП в РОП – 00731-2010-0002

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2010-0002 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>