FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

May 2024
M T W T F S S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Процедури по ЗОП

Посетете портала на Агенция по обществени поръчки

Партида на “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД в АОП – 00731

2020г.

9. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД

Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0009 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————-

8. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура по обособени позиции

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————–

7. Доставка на медицински изделия през 2021г.-2022г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————

6. Абонаментно сервизно обслужване на Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор модел CLINAC iX, локална мрежа за обмен на данни модел АРИА и система за планиране на лъчелечение модел ECLIPS

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————-

5. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания 

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————–

4. Доставка на електрическа енергия

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача)  тук —>

——————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на лекарствен продукт по три обособени позиции

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————–

2. Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2020г.-2022г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————-

1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г.-2022г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2020-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————–

2019г.

10. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания по обособени позиции

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0009  са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

————————————————————————————————————————————————————

9. Изграждане на тръбна връзка между абонатни станции и модернизация на газова инсталация на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  9093318

са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————–

8. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2020г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————–

7. Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф “Siemens Somatom Sensation Оpen”

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2019-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————–

6. Доставка на лекарствени продукти през 2020г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————–

5. Доставка на медицински изделия

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————–

4. Доставка на електрическа енергия

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

————————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания 

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————————

2. Доставка на медицинска апаратура

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————————-

1. Доставка на лекарствени продукти по три обособени позиции

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2019-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————————–

2018г.

10. Доставка на природен газ за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 3 години

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0010 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————————-

9. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2019г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0009 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————————-

8. Доставка на лекарствени продукти през 2019г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2018-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

————————————————————————————————————————————————————-

7. Доставка на медицински изделия през 2019г.-2020г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

————————————————————————————————————————————————————–

6. Доставка на лекарствен продукт за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————————

5. Доставка на електрическа енергия

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

—————————————————————————————————————————————————————–

4. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2018г.-2020г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————————

2. Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД през 2018г.-2020г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————-


1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16 – срезов компютърен томограф в интегрирано гентри.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2018-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————–

2017г.

8. Доставка на оборудване за Болнична аптека

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

7. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2018г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

6. Доставка на медицински изделия през 2018г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

5. Доставка на лекарствени продукти през 2018г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————

4. Доставка на лекарствен продукт за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на “КОЦ-Стара Загора” ЕООД за срок от 3 години

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————-

2. Доставка на електрическа енергия

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

1. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2017-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

2016г.

10. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2017 г. — 2018 г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0010 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

9. СМР на обект: Болнична аптека, клинична лаборатория и дневен стационар за „КОЦ – Стара Загора”ЕООД – преустройство на част от втори етаж на сграда с идентификатор 68850.502.497.84

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0009 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

8. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2017г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

7. Доставка на медицински изделия през 2017г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

6. Доставка на лекарствени продукти през 2017г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

—————————————————————————————————————————————————————-

5. „Абонаментно сервизно обслужване на Мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор модел CLINAC iX, локална мрежа за обмен на данни модел АРИА и система за планиране на лъчелечение модел ECLIPSE“ ( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 03.06.2016г. от 13:00 ч.

—————————————————————————————————————————————————————–

4.  „Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД през 2016г. – 2018г.“( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2016-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 18.05.2016г. от 08:30 ч.

——————————————————————————————————————————————————————

3. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2016-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —->

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 10.05.2016г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————-

2. Доставка на медицински изделия през 2016г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2016-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —->

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 22.03.2016г. от 13:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————–

1. „Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД през 2016г. – 2018г.“

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2016-0001 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————–

2015г.

11. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2016г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0011 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 27.01.2016г. от 09:00 ч.

———————————————————————————————————————————————————————

10. „Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф “Siemens Somatom Sensation Оpen 24”

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0010 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————

9. Доставка на природен газ за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 3 години.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0009 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

———————————————————————————————————————————————————————-

8. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания по четири обособени позиции

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0008 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 10.11.2015г. от 08:45 ч.

———————————————————————————————————————————————————————

7. Приготвяне и доставка на болнична храна през 2016г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2015-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 25.11.2015г. от 08:30 ч.

———————————————————————————————————————————————————————

6. Доставка на медицински изделия през 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – Директива 2004/18/EO

Изпратено на 27.02.2015г.  -  651895  и публикувано на: 04.03.2015г. – 75669-2015

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2015-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук ——>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 13.11.2015г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————-

5. Доставка на лекарствени продукти през 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – Директива 2004/18/EO

Изпратено на 27.02.2015г.  – 651885  и публикувано на: 04.03.2015г. – 75668-2015

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП – 00731-2015-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук ——>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 28.10.2015г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————–

4. Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 2 години.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0004 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————————–

3. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД за срок от 2 години.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

( Информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0003 е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

———————————————————————————————————————————————————————

Обявления за предварителна информация :

  • Доставка на лекарствени продукти през 2016г. тук —> дата на публикуване 02.03.2015г.
  • Доставка на медицински изделия през 2016г. тук —> дата на публикуване 02.03.2015г.

———————————————————————————————————————————————————————

2. Доставка  на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0002

са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 04.05.2015г. от 09:00 ч.

——————————————————————————————————————————————————————

1. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2015-0001

са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 01.04.2015г. от 08:30 ч.

——————————————————————————————————————————————————————-

2014г.

7. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2015г.

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0007 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 03.02.2015г. от 08:30 ч.

———————————————————————————————————————————————————————-

6. “Приготвяне и доставка на болнична храна през 2015г.”

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0006 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —–>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 28.11.2014г. от 08:30 ч.     

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г.”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – Директива 2004/18/EO

Изпратено на 26.02.2014г.  - 588282  и публикувано на: 01.03.2014г. – 70993-2014

( Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0005 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача)  тук ——>

Съобщение: Отваряне на ценови оферти на участниците в обявената процедура в Заседателната зала на

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД на 21.11.2014г. от 08:30 ч.

——————————————————————————————————————————————————————–

4. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ- Стара Загора” ЕООД по осем обособени позиции

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Решение за ОП -00731-2014-0004

Обявление за ОП - 00731-2014-0004

Документация за ОП00731-2014-0004

Спецификация на лекарствени продукти за ОП – 00731-2014-0004

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2014 08:30

(Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0004 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача)  тук —->

———————————————————————————————————————————————————————

3. Доставка на радиоактивни лекарствени продукти през 2014г. по три обособени позиции

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Решение за ОП  – 00731-2014-0003

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на ОП - 00731-2014-0003

Документация за ОП - 00731-2014-0003

Спецификация за ОП -00731-2014-0003

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2014 – 11:00ч.

(Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0003 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —->

———————————————————————————————————————————————————————-

2. Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Решение за ОП – 00731-2014-0002

Обявление за ОП – 00731-2014-0002

Документация за ОП – 00731-2014-0002

Спецификация за ОП – 00731-2014-0002

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/04/2014 15:00

(Документите и информацията, които се отнасят до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП 00731-2014-0002 са публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача) тук —>

——————————————————————————————————————————————————————-

1.  Определяне на оператор на ваучери за храна на персонала на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД през 2014г. – 2016г.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Решение за ОП – 00731-2014-0001

Обявление за ОП – 00731-2014-0001

Документация за ОП – 00731-2014-0001

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  24/02/2014 15:00

( Документите и информацията, която се отнася до  тази обществена поръчка с номер на преписка в АОП  00731-2014-0001  е публикувана в самостоятелен раздел в Профила на купувача) – тук —–>

——————————————————————————————————————————————————————-

2013г.

 12. Доставка на медицински изделия през 2014г.

 Процедура: Открита процедура по ЗОП

Публикувано на 30.12.2013г.

Решение за ОП – 00731-2013-0011

Обявление за ОП – 00731-2013-0011

Документация за ОП –