FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

December 2021
M T W T F S S
« Nov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТИ КЪМ НЗОК , ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – ЦЕНИ

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД оказва болнична помощ на задължително здравноосигурени лица по следните медицински дейности:

№ по ред № АПр Амбулаторни процедури
1 5 Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия
2 6 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания
3 7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
4 8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
5 18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност
6 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
7 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
8 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
9 35 Сцинтиграфски изследвания
10 38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО
11 99 Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

 

№ по ред № КП Клинични пътеки
1 136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност , при лица над 18 години
2 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност , при лица над 18 години
3 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност, при лица над 18 години
4 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система , при лица над 18 години
5 152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища, при лица над 18 години
6 160 Нерадикално отстраняване на матката , при лица над 18 години
7 161 Радикално отстраняване на женски полови органи, при лица над 18 години
8 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи, при лица над 18 години
9 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, при лица над 18 години
10 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, при лица над 18 години
11 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
12 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
13 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
14 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
15 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома, при лица над 18 години
16 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство, при лица над 18 години
17 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, при лица над 18 години
18 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
19 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
20 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
21 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
22 200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния, при лица над 18 години
23 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност, при лица над 18 години
24 225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност, при лица над 18 години
25 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност, при лица над 18 години (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)
26 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност, при лица над 18 години
27 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията, при лица над 18 години
28 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения , при лица над 18 години
29 241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване, при лица над 18 години
30 241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с МРT, при лица над 18 години
31 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
32 247 Брахитерапия с ниски активности
33 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
34 250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания. Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни.
35 250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания. Приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението 30 и повече дни.
36 251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3 до 30 дни
37 251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания Приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението 30 и повече дни
38 252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
39 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
40 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура