FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

July 2024
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТИ КЪМ НЗОК, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – ЦЕНИ

„КОЦ – Стара Загора” ЕООД оказва болнична помощ на задължително здравноосигурени лица по следните медицински дейности:

№ по ред № АПр Амбулаторни процедури по Приложение № 18 към Договор № 240796 от 16.10.2023г.:
1 5 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания при лица 18 години
2 6 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания при лица над 18 години
3 7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
4 8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия при лица над 18 години
5 18 Оперативни процедури при ушите, носа и гърлото и лицево- челюстната област с малък обем и сложност
6 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
7 26 Амбулаторни хирургични процедури
8 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
9 34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт при лица над 18 години
10 35 Сцинтиграфски изследвания
11 37 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография SPECT/CT на хибриден скенер
12 38.1 Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО Апр № 38.1 осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т.2 от ЗЗО
13 44 Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата при лица от 9 до 18 години и над 18 години
14 99 Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека

 

№ по ред № КП Клинични пътеки по Приложение № 17 към Договор № 240796 от 16.10.2023г.:
1 136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност при лица над 18 години
2 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност при лица над 18 години
3 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност при лица над 18 години
4 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система при лица над 18 години
5 152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища при лица над 18 години
6 160 Нерадикално отстраняване на матката при лица над 18 години
7 161 Радикално отстраняване на женски полови органи при лица над 18 години
8 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи при лица над 18 години
9 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи при лица над 18 години
10 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената при лица над 18 години
11 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход при лица над 18 години
12 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
13 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
14 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
15 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
16 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома при лица над 18 години
17 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство при лица над 18 години
18 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, при лица над 18 години
19 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии tis 1-4 n 0-2 m0-1 при лица от 9 до 18 години и над 18 години
20 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия при лица от 9 до 18 години и над 18 години
21 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси при лица над 18 години /при онкологично болни/
22 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания при лица над 18 години години /при онкологично болни/
23 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания при лица над 18 години
24 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания при лица над 18 години
25 200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния при лица над 18 години
26 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност при лица над 18 години
27 225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност при лица над 18 години
28 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89, *25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63), при лица над 18 години
29 227 Оперативни процедури в лицево – челюстната област със среден обем и сложност при лица над 18 години
30 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията при лица над 18 години
31 229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област при лица над 18 години
32 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения при лица над 18 години
33 241.3 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с кт на минимум две зони или костномозъчно изследване с мкб – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 години
34 241.5 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с мрt при лица над 18 години
35 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
36 247 Брахитерапия с ниски активности
37 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
38 250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни
39 250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни
40 251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителност на лечението от 3 до 30 дни
41 251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителност на лечението 30 и повече дни
42 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
43 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура