FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

September 2018
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ДЕЙНОСТИ

 

ДЕЙНОСТИ КЪМ НЗОК , ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – ЦЕН

Уважаеми дами и господа,

 „КОЦ – Стара Загора” ЕООД оказва болнична помощ на задължително здравноосигурени лица  по следните медицински дейности:

№ по ред

№ АПр

Амбулаторни процедури

 

1

5

 Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия

 

2

6

 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

 

3

7

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

 

4

8

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

 

5

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

 

6

25

 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

 

7

28

 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

 

8

34

 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

 

9

35

 Сцинтиграфски изследвания

 

10

38

 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО

 

11

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

 

 

 

 

№ по ред

№ КП

Клинични пътеки

 

1

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност , при лица над 18 години

 

2

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност , при лица над 18 години

 

3

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност,  при лица над 18 години

 

4

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система , при лица над 18 години

 

5

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища,  при лица над 18 години

6

160

Нерадикално отстраняване на матката , при лица над 18 години

 

7

161

Радикално отстраняване на женски полови органи, при лица над 18 години

 

8

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи, при лица над 18 години

 

9

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, при лица над 18 години

10

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, при лица над 18 години

11

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

12

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

13

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

14

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

15

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома, при лица над 18 години

 

16

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство, при лица над 18 години

17

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност, при лица над 18 години

18

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1, при лица от 10 до 18 години и  над 18 години

19

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия,  при лица от 10 до 18 години и  над 18 години

20

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и  над 18 години

21

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния,  при лица над 18 години

 

22

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 

23

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност, при лица над 18 години

24

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност, при лица над 18 години (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)

25

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 

26

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията, при лица над 18 години

27

240

Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения , при лица над 18 години

28

241.1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ, при лица над 18 години

29

241.2

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР, при лица над 18 години

30

246

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

31

247

Брахитерапия с ниски активности

 

32

249

Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

33

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия

 

34

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

35

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури

36

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

37

252

Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

 

38

253

Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания, при лица над 18 години

39

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

И