FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2016-0009

Дата на създаване на електронна преписка 21.11.2016г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2016-0009

Процедура: Публично състезание

Предмет: СМР на обект: Болнична аптека, клинична лаборатория и дневен стационар за „КОЦ – Стара Загора”ЕООД – преустройство на част от втори етаж на сграда с идентификатор 68850.502.497.84

Кратко описание: Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР на обект: Болнична аптека, клинична лаборатория и дневен стационар за „Комплексен онкологичен център Стара Загора” ЕООД – преустройство на част от втори етаж на сграда с идентификатор 68850.502.497.84 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, със застроена площ 441.00 кв.м., строеж Трета категория, в урегулиран поземлен имот № І за здравен комплекс от кв.524 по плана на гр.Стара Загора, съгласно Разрешение за строеж № 19-183 от 14.04.2016г. на Гл.архитект на Община Стара Загора. Количеството по видове строителни работи е подробно описано в Техническото Предложение от документацията на ОП. В случай, че участник предложи цена (стойност) за изпълнение на поръчката, която надвишава финансов ресурс в размер на 216000лв. без ДДС, Възложителят ще приеме, че офертата не отговаря на поставеното условие в т.10.1. от Указания за ОП и участникът ще бъде отстранен от процедурата.

Решение -  понеделник, ноември 21, 2016 @ 12:45

Обявление - понеделник, ноември 21, 2016 @ 12:45

Документация   – понеделник, ноември 21, 2016 @ 12:45

Проект – понеделник, ноември 21, 2016 @ 12:45

Разрешение за строеж

ТП – част Архитектурна

ТП -Архитектура

Чертеж – вертикален разрез 1-1 и фасади

Чертеж – разпределение ет.2 – проект

Чертеж – разпределение ет.2 заснемане

Чертеж – разпределение окачен таван над ет.2

Чертеж – ситуация

Спецификация дограма

Кадастрална скица

ТП – част Конструктивна

Конструктивно становище

ТП – Част ВиК

Технологичен проект – ВиК

Чертеж – водопровод

Чертеж – аксонометрия водопровод

Чертеж – канализация

Чертеж – аксонометрия канализация

ТП – част Електрическа

Технически проект – вътрешни ел. инсталации

Схема на свързване на ел.контакти

Чертеж – главно разпределително ел. табло

Чертеж – електроразпределително табло

Чертеж – ел.инсталации – осветление

Чертеж – ел. инсталации – контакти, ел. бойлери

Чертеж – ел. инсталация – вентилация, климатизация, отопление

Чертеж – ел. инсталации – интернет, кабелна, тел. и повиквателна

Чертеж – ел. инсталации – пожароизвестяване

ТП – Част Енергийна ефективност

Доклад енергийна ефективност

Технически проект-енергийна ефективност

ТП – част Технологична

Технологичен проект

Чертеж – разпределение ет.2 заснемане

Чертеж – разположение на апаратура и оборудване

ТП – част ОВК

Инвестиционен проект – ОВК

Чертеж – схема ТП-ОВК

Чертеж – Щранг схеми ТП-ОВК

ТП – част ПОИС

Обяснителна записка

Чертеж – Ситуация

Чертеж – План на временното строителство

част Пожарна безопасност

Технически проект – Пожарна безопасност – обяснителна записка

Чертеж – Схема за евакуация

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2016 16:00

Разяснение №1 с изх.№3189/29.11.2016г. – вторник, ноември 29, 2016 @ 13:55

Разяснение №2 с изх.№3289/08.12.2016г. – четвъртък, декември 08, 2016 @ 10:31

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – вторник, декември 13, 2016 @ 15:25

Документация – поправена – вторник, декември 13, 2016 @ 16:15

Разяснение №3 с изх.№3392/15.12.2016г. – четвъртък, декември 15, 2016 @ 15:37

Разяснение №4 с изх.№3393/15.12.2016г. – четвъртък, декември 15, 2016 @ 15:40

Протокол № 1/18.01.2017г. – вторник, януари 24, 2017 @ 12:23

Съобщение за отваряне на ценови предложения – понеделник, февруари 20, 2017 @ 10:45

Протокол № 2/03.02.2017г. – сряда, март 15, 2017 @ 14:19

Протокол № 3/20.02.2017г. – сряда, март 15, 2017 @ 14:34

Протокол № 4/24.02.2017г. – сряда, март 15, 2017 @ 14:47

ДОКЛАД – сряда, март 15, 2017 @ 15:32

Решение № 62/14.03.2017г. – сряда, март 15, 2017 @ 15:45

Обявление за възложена поръчка – четвъртък, май 11, 2017 @ 15:07

Договор № 1/18.04.2017г. и приложения към него – четвъртък, май 11, 2017 @ 15:28

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)– четвъртък, октомври 12, 2017 @ 16:02