FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

June 2024
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

00731-2018-0003

Дата на създаване на електронна преписка 15.03.2018г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2018-0003

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2018/S 053-116999

Дата на публикуване – петък, март 16, 2018 @ 10:59

Процедура: Открита процедура  по ЗОП

Предмет:  Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

Кратко описание: Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на възложителя по 105 обособени позиции, подробно описани в “технически спецификации” от документацията на ОП.

Решение -  петък, март 16, 2018 @ 11:56

Обявление - петък, март 16, 2018 @ 11:56

Документация   – петък, март 16, 2018 @ 11:56

Спецификация на лекарствените продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания - петък, март 16, 2018 @ 11:56

ЕЕДОП - /PDF/ – петък, март 16, 2018 @ 11:56

ЕЕДОП - /XML/ – петък, март 16, 2018 @ 11:56

Забележка:  ЕЕДОП с тип на файла /XML/ следва първо да бъде разархивиран!

Протокол № 1/24.04.2018г. с Приложения 1 и 2 – понеделник, юни 04, 2018 @ 10:07

Протокол № 2/16.05.2018г. с Приложение 3 – понеделник, юни 04, 2018 @ 10:35

Протокол № 3/22.05.2018г. – понеделник, юни 04, 2018 @ 10:42

Протокол № 4/31.05.2018г. с Приложения от 4 до 15 – понеделник, юни 04, 2018 @ 15:35

ДОКЛАД от 01.06.2018г. – понеделник, юни 04, 2018 @ 15:40

Решение № 96/01.06.2018г. с Приложения от 1 до 12 – понеделник, юни 04, 2018 @ 16:07

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – четвъртък, юни 21, 2018 @ 11:43

Решение № 110/05.07.2018г. – четвъртък, юли 05, 2018 @ 11:46

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – петък, юли 20, 2018 @ 12:37

Обявление за възложена поръчка – сряда, юли 25, 2018 @ 12:04

Договори от № 1 до № 11 с приложения – сряда, юли 25, 2018 @ 12:26

Обявления за приключване на договори от №1 до №4 – петък, юли 19, 2019 @ 14:45

Обявления за приключване на договори от №5 до №8 – петък, юли 19, 2019 @ 14:50

Обявления за приключване на договори от №9 до №11 – петък, юли 19, 2019 @ 14:52