FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2015-0001

Дата на създаване на електронна преписка 09.02.2015г.

Информация за преписката

Име: “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.”

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Номер в АОП: 00731-2015-0001 – дата на публикуване  09.02.2015г.

Решение за ОП: 00731-2015-0001  - дата на публикуване  09.02.2015г.

Обявление за ОП: 00731-2015-0001  - дата на публикуване  09.02.2015г.

Документация за ОП   тук —>      - дата на публикуване  09.02.2015г.

Спецификация лекарствените продукти и медицинските изделия:

първа част – тук —>

втора част – тук —>

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  24/03/2015г.  09:00ч.

Съобщения до средствата за масово осведомяване:

1. БТА съобщение    - дата на изпращане и публикуване  09.02.2015г.

2. БНР съобщение   - дата на изпращане и публикуване  09.02.2015г.

3. в-к 24 часа съобщение   - дата на изпращане и публикуване  09.02.2015г.

4. в-к Труд съобщение    - дата на изпращане и публикуване  09.02.2015г.

5. в-к Старозаг.новини съобщение    - дата на изпращане и публикуване  09.02.2015г.

6. bTV съобщение    - дата на изпращане и публикуване  09.02.2015г.

7. Nova TV съобщение   - дата на изпращане и публикуване  09.02.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти   тук —>   - дата на публикуване  26.03.2015г.

Протокол от 24.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

Протокол от 01.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 1 – лек.прод.   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 1 – МИ   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 2 – лек.прод.   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 2 – МИ   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 3   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 4   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 5   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож.6   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 7   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

Решение №53/06.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 1 – лек.прод   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 1 – МИ   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 2   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 3   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 4   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож. 5   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

прилож.6   тук —>   - дата на публикуване  06.04.2015г.

Решение № 54 от 06.04.2015г.  - дата на публикуване  06.04.2015г.

Решение № 55 от 06.04.2015г.  – дата на публикуване  06.04.2015г.

Освобождаване на гаранции за участие на 23.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  24.04.2015г.

Договор № 1    от 23.04.2015г.  - дата на публикуване 30.04.2015г.

Приложение № 1    към Договор № 1 - дата на публикуване 30.04.2015г.

Договор № 2    от 23.04.2015г.  - дата на публикуване 30.04.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 2 - дата на публикуване 30.04.2015г.

Договор № 3    от 23.04.2015г.  - дата на публикуване 30.04.2015г.

Приложение № 1    към Договор № 3 - дата на публикуване 30.04.2015г.

Договор № 4    от 23.04.2015г.  - дата на публикуване 30.04.2015г.

Приложение № 1    към Договор № 4 - дата на публикуване 30.04.2015г.

Договор № 5    от 23.04.2015г.  - дата на публикуване 30.04.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 5 - дата на публикуване 30.04.2015г.

Обявление за възложена поръчка – тук —> - дата на изпращане 12.05.2015 г.  дата на публикуване 13.05.2015 г.

 • Плащане на дата 22.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 26.05.2015г.
 • Плащане на дата 11.06.2015г.   тук —>- дата на публикуване 25.06.2015г.
 • Плащане на дата 19.06.2015г.    тук —>- дата на публикуване 13.07.2015г.

Обобщена м. юни 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.07.2015г.

 • Плащане на дата 13.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.07.2015г.
 • Плащане на дата 24.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 29.07.2015г.
 • Плащане на дата 27.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.07.2015г.

Обобщена м.юли 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.08.2015г.

 • Плащане на дата 04.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.08.2015г.
 • Плащане на дата 18.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 04.09.2015г.

Обобщена м.август 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.09.2015г.

 • Плащане на дата 03.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 16.09.2015г.
 • Плащане на дата 17.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.09.2015г.

Обобщена м.септември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 01.10.2015г.

 • Плащане на дата 19.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.10.2015г.
 • Плащане на дата 06.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.11.2015г.
 • Плащане на дата 13.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 12.12.2015г.

Обобщена м.ноември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 18.12.2015г.

Информация за изпълнението на договор №1 – тук —>   - дата на публикуване 23.12.2015г.

Информация за изпълнението на договор №2 – тук —>   - дата на публикуване 23.12.2015г.

Информация за изпълнението на договор №3 – тук —>   - дата на публикуване 23.12.2015г.

Информация за изпълнението на договор №4 – тук —>   - дата на публикуване 23.12.2015г.

Информация за изпълнението на договор №5 – тук —>   - дата на публикуване 23.12.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 „информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите“:   тук —>   - дата на публикуване 23.12.2015г.

 • Плащане на дата 09.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 08.01.2016г.
 • Плащане на дата 17.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 15.01.2016г.

Обобщена м.декември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 19.01.2016г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 11.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 20.04.2016г.