FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2017-0006

Дата на създаване на електронна преписка 21.09.2017г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2017-0006

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2017/S 183-374579

Дата на публикуване – събота, септември 23, 2017 @ 19:25

Процедура: Открита процедура  по ЗОП

Предмет:  Доставка на медицински изделия през 2018г.

Кратко описание: Доставка на медицински изделия за нуждите на възложителя по 166 обособени позиции, подробно описани в “технически спецификации” от документацията на ОП.

Документация   – събота, септември 23, 2017 @ 19:25

ЕЕДОП - събота, септември 23, 2017 @ 19:25

Спецификация -обос. поз. 1-97    – събота, септември 23, 2017 @ 19:25

Спецификация -обос. поз. 98-109   – събота, септември 23, 2017 @ 19:25

Спецификация -обос. поз. 110-137   – събота, септември 23, 2017 @ 19:25

Спецификация -обос. поз. 138-166   – събота, септември 23, 2017 @ 19:25

Решение – понеделник, септември 25, 2017 @ 11:35

Обявление - понеделник, септември 25, 2017 @ 11:35

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – понеделник, октомври 09, 2017 @ 11:44

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2017/S 194-398191

Дата на публикуване – вторник, октомври 10, 2017 @ 10:42

Документация – поправена – вторник, октомври 10, 2017 @ 10:42

ЕЕДОП – поправен – вторник, октомври 10, 2017 @ 10:42

Спецификация -обос. поз. 1-97 – поправена  – вторник, октомври 10, 2017 @ 11:10

Спецификация -обос. поз. 98-109 – поправена  – вторник, октомври 10, 2017 @ 10:10

Спецификация -обос. поз. 110-137 – поправена  – вторник, октомври 10, 2017 @ 10:10

Спецификация -обос. поз. 110-137 – поправена  – вторник, октомври 10, 2017 @ 10:10

Протокол № 1/07.11.2017г. с Приложения 1 и 2 – сряда, януари 24, 2018 @ 16:29

Протокол № 2/13.12.2017г. с Приложение 3 – сряда, януари 24, 2018 @ 16:38

Протокол № 3/20.12.2017г. – сряда, януари 24, 2018 @ 16:45

Протокол № 4/10.01.2018г. с Приложения 4-26 – сряда, януари 24, 2018 @ 16:51

ДОКЛАД от 15.01.2018г. – сряда, януари 24, 2018 @ 17:11

Решение № 23/24.01.2018г. с Приложения от 1 до 23 – сряда, януари 24, 2018 @ 17:17

Решение № 32/06.02.2018г.  – вторник, февруари 06, 2018 @ 14:32

Решение № 34/09.02.2018г. – петък, февруари 09, 2018 @ 14:56

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – понеделник, февруари 12, 2018 @ 12:43

Обявление за възложена поръчка – петък, март 9, 2018 @ 11:58

Договори от № 1 до № 21 с приложения – петък, март 9, 2018 @ 12:35

Обявление за възложена поръчка – вторник, март 20, 2018 @ 15:29

Договори от № 22 до № 24 с приложения – вторник, март 20, 2018 @ 16:35

Обявления за приключване на договори от №1 до №4  – сряда, януари 30, 2019 @ 15:58

Обявления за приключване на договори от №5 до №8 – сряда, януари 30, 2019 @ 16:10

Обявления за приключване на договори от №9 до №12 – сряда, януари 30, 2019 @ 16:14

Обявления за приключване на договори от №13 до №16 – сряда, януари 30, 2019 @ 16:16

Обявления за приключване на договори от №17 до №19 – сряда, януари 30, 2019 @ 16:24

Обявления за приключване на договори от №20 до №21 – сряда, януари 30, 2019 @ 16:27

Обявления за приключване на договори от №22 до №24 – сряда, януари 30, 2019 @ 16:31