FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2014-0002

Дата на създаване на електронна преписка 01.10.2014г.

                                                                             Информация за преписката
Преписка: 00731-2014-0002
 

Име: “Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Договори от 1 до 12   -   Приложения към договори

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 „информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания“:

 • Плащане на дата 08.10.2014г. тук —> - дата на публикуване  10.10.2014г.
 • Плащане на дата 16.10.2014г.  тук —>  - дата на публикуване  20.10.2014г.
 • Плащане на дата 21.10.2014г.  тук —>   - дата на публикуване  23.10.2014г.
 • Плащане на дата 28.10.2014г.  тук —>   - дата на публикуване  31.10.2014г.
 • Плащане на дата 31.10.2014г.    тук —>   - дата на публикуване  12.11.2014г.

Обобщена м.октомври 2014 г.    тук —>    - дата на публикуване 13.11.2014г.

 • Плащане на дата 04.11.2014г.  тук —>   - дата на публикуване 14.11.2014г.
 • Плащане на дата 11.11.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 25.11.2014г.
 • Плащане на дата 18.11.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 05.12.2014г.
 • Плащане на дата 27.11.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 08.12.2014г.
 • Плащане на дата 27.11.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 10.12.2014г.

Обобщена м.ноември 2014г.   тук —>   - дата на публикуване 18.12.2014г.   

 • Плащане на дата 08.12.2014г.   тук —>    - дата на публикуване 05.01.2015г.
 • Плащане на дата 15.12.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 12.01.2015г.
 • Плащане на дата 16.12.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 12.01.2015г.
 • Плащане на дата 22.12.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 15.01.2015г.

Обобщена м.декември 2014г.   тук —>     - дата на публикуване 20.01.2015г.

 • Плащане на дата 22.01.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 04.02.2015г.
 • Плащане на дата 16.02.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 10.03.2015г.
 • Плащане на дата 05.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 17.03.2015г.
 • Плащане на дата 12.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.03.2015г.
 • Плащане на дата 20.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.03.2015г.
 • Плащане на дата 30.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 31.03.2015г.

Обобщена м.март 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 07.04.2015г.

 • Плащане на дата 03.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 15.04.2015г.
 • Плащане на дата 08.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 20.04.2015г.
 • Плащане на дата 16.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 22.04.2015г.
 • Плащане на дата 20.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.04.2015г.

Частично усвояване на гаранция на 27.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.04.2015г.

Обобщена м.април 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 07.05.2015г.

 • Плащане на дата 07.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 12.05.2015г.
 • Плащане на дата 22.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.05.2015г.

Обобщена м.май 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 08.06.2015г.

 • Плащане на дата 11.06.2015г.   тук —>  - дата на публикуване 22.06.2015г.
 • Плащане на дата 19.06.2015г.   тук —>  - дата на публикуване 13.07.2015г.
 • Плащане на дата 29.06.2015г.   тук —>  - дата на публикуване 14.07.2015г.

Обобщена м.юни 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №1 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №2 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №3 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №4 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №5 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №6 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №7 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №8 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №9 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №10 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №11 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация за изпълнението на договор №12 -  тук —> изпратен в АОП на 16.07.2015 г., публикуван в РОП на 16.07.2015 г., дата на публикуване 17.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 „информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите“:   тук —>   - дата на публикуване  17.07.2015г.

 • Плащане на дата 10.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 20.07.2015г.
 • Плащане на дата 13.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 21.07.2015г.
 • Плащане на дата 24.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 27.07.2015г.

Обобщена м.юли 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 03.08.2015г.

 • Плащане на дата 04.08.2015г.   тук—>   - дата на публикуване 13.08.2015г.
 • Плащане на дата 06.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 18.08.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 10.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 18.08.2015г.

 • Плащане на дата 17.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 31.08.2015г.
 • Плащане на дата 19.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 07.09.2015г.

Обобщена м.август 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.09.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 01.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 16.09.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 07.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.09.2015г.