FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2013-0011

Дата на създаване на електронна преписка 01.10.2014г.

Информация за преписката

00731-2013-0011

Име: “Доставка на медицински изделия през 2014г.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Договори от 1 до 6 с приложения

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 “информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания”:

  • Плащане на дата 08.10.2014г.  тук —> - дата на публикуване  10.10.2014г.
  • Плащане на дата 17.10.2014г.  тук —>    - дата на публикуване  22.10.2014г.

Обобщена м.октомври 2014 г.    тук —>   дата на публикуване 13.11.2014г.

  • Плащане на дата 04.11.2014г.    тук —>    дата на публикуване 14.11.2014г.
  • Плащане на дата 27.11.2014г.   тук —>   дата на публикуване 08.12.2014г.

Обобщена м.ноември 2014г.   тук —>   дата на публикуване 18.12.2014г.

  • Плащане на дата 09.12.2014г.  тук —>    дата на публикуване 08.01.2015г.
  • Плащане на дата 17.12.2014г.   тук —>   дата на публикуване 13.01.2015г.
  • Плащане на дата 23.12.2014г.   тук —>   дата на публикуване 19.01.2015г.

Обобщена м.декември 2014г.   тук —>     дата на публикуване 20.01.2015г.

Информация за изпълнението на договор №1 —> тук изпратен в АОП на20.01.2015 г., публикуван в АОП на 20.01.2015 г., дата на публикуване 21.01.2015г.

Информация за изпълнението на договор №2 —> тук изпратен в АОП на20.01.2015 г., публикуван в АОП на 20.01.2015 г., дата на публикуване 21.01.2015г.

Информация за изпълнението на договор №3 —> тук изпратен в АОП на20.01.2015 г., публикуван в АОП на 20.01.2015 г., дата на публикуване 21.01.2015г.

Информация за изпълнението на договор №4 —> тук  изпратен в АОП на20.01.2015 г., публикуван в АОП на 20.01.2015 г., дата на публикуване 21.01.2015г.

Информация за изпълнението на договор №5 —> тук  изпратен в АОП на20.01.2015 г., публикуван в АОП на 20.01.2015 г., дата на публикуване 21.01.2015г.

Информация за изпълнението на договор №6 —> тук  изпратен в АОП на20.01.2015 г., публикуван в АОП на 20.01.2015 г.,дата на публикуване 21.01.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 „информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите“:   тук —>   дата на публикуване 28.01.2015г.

  • Плащане на дата 24.01.2015г.   тук —>   дата на публикуване 13.02.2015г.
  • Плащане на дата 18.02.2015г.   тук —>   дата на публикуване 10.03.2015г.
  • Плащане на дата 12.03.2015г.   тук —>   дата на публикуване 25.03.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 01.04.2015г.   тук —>   дата на публикуване 09.04.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 26.01.2016г.   тук —>   дата на публикуване 15.02.2016г.