FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

January 2023
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

00731-2015-0010

Дата на създаване на електронна преписка 02.12.2015г.

Информация за преписката

Преписка: 00731-2015-0010

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Предмет:  Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф “Siemens Somatom Sensation Оpen 24

Решение №190/02.12.2015г. – тук —>  дата на публикуване  02.12.2015г.

Писмо с изх.№3654/02.12.2015г.  с искане за предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП  тук —>  дата на публикуване  02.12.2015г.

Покана до “Сименс Хелткеър” ЕООД гр. София – тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Решение №СМ 1724 от 22.10.2009г. – тук —>  – дата на публикуване  02.12.2015г.

Лицензия за използване на ИЙЛ за медицински цели - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Договор за абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура от 27.02.2015г. - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Договор от 02.06.2015г. по чл43, ал.7 от ЗОП - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Приемо-предавателен протокол от 10.11.2009г. - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Протокол за инсталация от 28.10.2009г. - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Приемо-предавателен протокол от 28.10.2009г. - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Препис – извлечение от Решение №9, Протокол №3 от заседание на Общински съвет Стара Загора - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Сервизен доклад №264 от 18.11.2015г. - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

Оторизационно писмо от 30.11.2015г. - тук —>дата на публикуване  02.12.2015г.

СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП - тук —>дата на публикуване  23.12.2015г.

Решение №214/23.12.2015г. –  тук —>дата на публикуване  23.12.2015г.

Информация за сключен договор – тук —>дата на публикуване  22.01.2016г.

Договор от 05.01.2016г. - дата на публикуване 22.01.2016г.

  • Плащане на дата 03.02.2016г.   тук —>- дата на публикуване 18.02.2016г.

Информация за изпълнението на договор – тук —>   - дата на публикуване 07.03.2016г.