FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2014-0007

Дата на създаване на електронна преписка 16.12.2014г.

                                                                             Информация за преписката

Име: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2015г.“

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Номер в АОП: 00731-2014-0007 - дата на публикуване  16.12.2014г.

Решение за ОП: 00731-2014-0007 - дата на публикуване  16.12.2014г.

Обявление за ОП: 00731-2014-0007 - дата на публикуване  16.12.2014г.

Документация за ОП:   00731-2014-0007   - дата на публикуване  16.12.2014г.

Спецификация на медицинската техника/апаратура за абонаментно обслужване през 2015г. – тук —>

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/01/2015 08:30часа

Съобщения до средствата за масово осведомяване:

1. БТА съобщение   – дата на изпращане и публикуване  16.12.2014г.

2. в-к Труд съобщение    - дата на изпращане и публикуване  16.12.2014г.

3. в-к 24 часа съобщение     - дата на изпращане и публикуване  16.12.2014г.

4.в-к Старозагорски новини съобщение   - дата на изпращане и публикуване  16.12.2014г.

5. БНР съобщение    - дата на изпращане и публикуване  16.12.2014г.

6. bTV съобщение     - дата на изпращане и публикуване  16.12.2014г.

7. Nova TV съобщение   - дата на изпращане и публикуване  16.12.2014г.

Протокол от 14.01.2015г.  тук —>    - дата на публикуване  20.01.2015г.

Протокол от 29.01.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  29.01.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти     тук —>   - дата на публикуване  29.01.2015г.

Протокол от 03.02.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

приложение № 1   тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

приложение № 2   тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

приложения от № 3 до № 12   тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

Решение № 26/11.02.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

приложение № 1   тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

приложения от № 2 до № 11   тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

Решение №27/11.02.2015г.  тук —>   - дата на публикуване  11.02.2015г.

Договор № 1   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 1   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 2   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 2   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 3   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложениe № 1   към Договор № 3   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 4   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1    към Договор № 4   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 5   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 5   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 6   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 6   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 7   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложениe № 1   към Договор № 7   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 8   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 8   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 9   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 9   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Договор № 10   от 27.02.2015г.  - дата на публикуване 12.03.2015г.

Приложение № 1    към Договор № 10   - дата на публикуване 12.03.2015г.

Освобождаване на гаранции за участие на 27.02.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  12.03.2015г.

Информация за сключен договор   в РОП на АОП – изпратен на 12.02.2015г., публикуван на 12.03.2015г.

 • Плащане на дата 20.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.04.2015г.
 • Плащане на дата 07.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.05.2015г.
 • Плащане на дата 14.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 19.05.2015г.
 • Плащане на дата 26.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 02.06.2015г.

Обобщена м.май 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 09.06.2015г.

 • Плащане на дата 11.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.06.2015г.

Договор за продължаване на договор за ОПдата на публикуване 01.07.2015г.

 • Плащане на дата 19.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.07.2015г.

Обобщена м.юни 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.07.2015г.

 • Плащане на дата 13.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.07.2015г.
 • Плащане на дата 04.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.08.2015г.
 • Плащане на дата 18.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 04.09.2015г.

Обобщена м.август 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.09.2015г.

 • Плащане на дата 03.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 17.09.2015г.
 • Плащане на дата 17.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.09.2015г.

Обобщена м.септември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 01.10.2015г.

 • Плащане на дата 19.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.10.2015г.
 • Плащане на дата 06.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.11.2015г.
 • Плащане на дата 12.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 02.12.2015г.
 • Плащане на дата 13.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 12.12.2015г.

Обобщена м.ноември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 17.12.2015г.

 • Плащане на дата 09.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 08.01.2016г.
 • Плащане на дата 17.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 15.01.2016г.
 • Плащане на дата 29.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 18.01.2016г.

Обобщена м.декември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 19.01.2016г.

 • Плащане на дата 21.01.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 09.02.2016г.
 • Плащане на дата 12.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 29.02.2016г.
 • Плащане на дата 18.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 09.03.2016г.

Обобщена м.февруари 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №1 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №2 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №3 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №4 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №5 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №6 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №7 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №8 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №9 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация за изпълнението на договор №10 – тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 „информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите“:   тук —>   - дата на публикуване 29.03.2016г.

 • Плащане на дата 07.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 30.03.2016г.
 • Плащане на дата 08.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 06.04.2016г.
 • Плащане на дата 15.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 11.04.2016г.
 • Плащане на дата 22.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 14.04.2016г.

Обобщена м.март 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 15.04.2016г.

 • Плащане на дата 15.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 03.05.2016г.