FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2018-0001

Дата на създаване на електронна преписка 23.01.2018г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2018-0001

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2018/S 017-034406

Дата на публикуване – четвъртък, януари 25, 2018 @ 11:59

Процедура: Открита процедура  по ЗОП

Предмет:  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16 – срезов компютърен томограф в интегрирано гентри.

Кратко описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16 – срезов компютърен томограф в интегрирано гентри, наричана за краткост „апаратурата“ и всички необходими дейности за монтаж и въвеждане на апаратурата в експлоатация : изготвяне на технически проект и мерки за осигуряване на радиационната защита (технологичен и лъчезащитни проекти), ремонт на помещението,обучение за работа с апаратурата, гаранционно обслужване.; Предметът на поръчката включва дейности с повече от един обект по чл.3, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради което на основание чл.11, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)  тя се определя като „Смесена обществена поръчка“.

Решение – четвъртък, януари 25, 2018 @ 11:59

Обявление – четвъртък, януари 25, 2018 @ 11:59

Документация – четвъртък, януари 25, 2018 @ 11:59

Разяснение №1/12.02.2018г. – понеделник, февруари 12, 2018 @ 11:49

Протокол № 1/01.03.2018г. – петък, март 9, 2018 @ 14:24

Съобщение за отваряне на ценови предложения – четвъртък, април 12, 2018 @ 15:29

Протокол № 2/21.03.2018г. – понеделник, април 23, 2018 @ 15:24

Протокол № 3/12.04.2018г. – понеделник, април 23, 2018 @ 15:28

Протокол № 4/19.04.2018г. – понеделник, април 23, 2018 @ 15:31

ДОКЛАД – понеделник, април 23, 2018 @ 15:56

Решение № 73/23.04.2018г. – понеделник, април 23, 2018 @ 15:59

Обявление за възложена поръчка – петък, юли 20, 2018 @ 12:34

Договор № 1/04.07.2018г. и приложения към него – петък, юли 20, 2018 @ 13:37

Обявление за приключване на договор №1 – четвъртък, януари 03, 2019 @ 13:20