FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2018-0007

Дата на създаване на електронна преписка 05.09.2018г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2018-0007

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2018/S 172-389982

Дата на публикуване – петък, септември 07, 2018 @ 10:51

Процедура: Открита процедура  по ЗОП

Предмет:  Доставка на медицински изделия през 2019г.-2020г.

Кратко описание: Доставка на медицински изделия за нуждите на възложителя по 178 обособени позиции, подробно описани в “технически спецификации” от документацията на ОП.

Решение -  петък, септември 07, 2018 @ 10:56

Обявление - петък, септември 07, 2018 @ 10:56

Документация  – петък, септември 07, 2018 @ 10:56

Спецификация -обос. поз. 1-110    – петък, септември 07, 2018 @ 11:05

Спецификация -обос. поз. 111-122   – петък, септември 07, 2018 @ 11:05

Спецификация -обос. поз. 123-150   – петък, септември 07, 2018 @ 11:05

Спецификация -обос. поз. 151-178   – петък, септември 07, 2018 @ 11:05

ЕЕДОП - /PDF/ – петък, септември 07, 2018 @ 12:26

ЕЕДОП - /XML/ – петък, септември 07, 2018 @ 12:26

Забележка:  ЕЕДОП с тип на файла /XML/ следва първо да бъде разархивиран!

Протокол № 1/16.10.2018г. с Приложения 1 и 2 – петък, февруари 01, 2019 @ 14:27

Протокол № 2/21.01.2019г. с Приложение 3 – петък, февруари 01, 2019 @ 14:40

Протокол № 3/31.01.2019г. с Приложения от 4 до 27 – петък, февруари 01, 2019 @ 15:35

ДОКЛАД от 31.01.2019г. – петък, февруари 01, 2019 @ 15:42

Решение № 25/01.02.2019г. с Приложения от 1 до 24 – петък, февруари 01, 2019 @ 15:46

Решение № 33/19.02.2019г. – вторник, февруари 19, 2019 @ 10:21

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – четвъртък, февруари 21, 2019 @ 12:01

Решение № 44/08.03.2019г. – петък, март 08, 2019 @ 12:01

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – понеделник, март 11, 2019 @ 10:34

Обявление за възложена поръчка – сряда, март 20, 2019 @ 13:43

Договор №1/19.02.2019г.  – сряда, март 20, 2019 @ 13:59

Договор №2/19.02.2019г.  – сряда, март 20, 2019 @ 14:42

Договор №3/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:42

Договор №4/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:45

Договор №5/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:46

Договор №6/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:48

Договор №7/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:49

Договор №8/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:51

Договор №9/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:54

Договор №10/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:56

Договор №11/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:56

Договор №12/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:58

Договор №13/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 14:59

Договор №14/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 15:01

Договор №15/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 15:04

Договор №16/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 15:10

Договор №17/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 15:11

Договор №18/19.02.2019г.  – сряда, март 20, 2019 @ 15:13

Договор №19/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 15:14

Договор №20/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 15:15

Договор №21/19.02.2019г. – сряда, март 20, 2019 @ 15:15

Договор №22/13.03.2019г.  – сряда, март 20, 2019 @ 15:17

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – сряда, март 27, 2019 @ 13:28

Обявление за възложена поръчка – сряда, април 03, 2019 @ 13:43

Договор №23/27.03.2019г. – сряда, април 03, 2019 @ 13:45