FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

January 2023
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

00731-2016-0010

Дата на създаване на електронна преписка 14.12.2016г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2016-0010

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2016/S 243-443589 от 16/12/2016  – петък, декември 16, 2016 @ 11:21

Процедура: Открита процедура  по ЗОП

Предмет: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2017г. – 2018г.

Кратко описание: 

Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2017 г. — 2018 г. по 32 обособени позиции, подробно описани по количество и вид в „Технически спецификации“ от документацията на ОП. Абонаментното сервизно обслужване включва:

1. Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии по заявка на възложителя;

2. Извършване на техническа проверка/диагностика и профилактика, чиято честота е посочена в документацията на ОП;

3. Отстраняване на повредите открити при техническите профилактики и проверки;

4. При необходимост или при нововъведения по медицинска техника и апаратура изпълнителят следва да осигури обучение на персонала и методична помощ;

При необходимост изпълнителят на ОП извършва доставка и подмяна на резервни части за конкретната медицинска техника и апаратура.

Решение-  петък, декември 16, 2016 @ 11:21

Обявление - петък, декември 16, 2016 @ 11:21

Документация   – петък, декември 16, 2016 @ 11:21

ЕЕДОП - петък, декември 16, 2016 @ 11:21

Спецификация на медицинската техника/апаратура за абонаментно обслужване  – петък, декември 16, 2016 @ 11:21

Протокол от 20.01.17г. с Приложение 1 – петък, февруари 10, 2017 @ 12:36

Протокол от 31.01.17г. с Приложение 2 – петък, февруари 10, 2017 @ 12:38

Протокол от 10.02.17г. с Приложения от 3 до 12 – петък, февруари 10, 2017 @ 12:40

ДОКЛАД – петък, февруари 10, 2017 @ 13:13

Решение № 40/10.02.2017г. с Приложения от 1 до 11 – петък, февруари 10, 2017 @ 13:18

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка - четвъртък, март 2, 2017 @ 13:16

Обявление за възложена поръчка - петък, март 24, 2017 @ 10:49

Договори от № 1 до № 10 и приложения към тях  - петък, март 24, 2017 @ 10:51

Обявления за приключване на договори от №1 до №10   – понеделник, юни 18, 2018 @ 15:48