FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

March 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

00731-2015-0005

Дата на създаване на електронна преписка 01.09.2015г.

Информация за преписката

Име: Доставка на лекарствени продукти през 2016г.

Номер в АОП: 00731-2015-0005  - дата на публикуване  01.09.2015г.

Решение за ОП – 00731-2015-0005  - дата на публикуване  01.09.2015г.

Обявление за ОП – 00731-2015-0005 - дата на публикуване  01.09.2015г.

Документация за ОП – 00731-2015-0005 - дата на публикуване  01.09.2015г.

Спецификация на лекарствените продукти – 00731-2015-0005  - дата на публикуване  01.09.2015г.

Съобщения до средствата за масово осведомяване дата на изпращане и публикуване  01.09.2015г

Писмо с изх.№2764/18.09.2015г. – Разяснение до участниците -00731-2015-0005   тук —>   - дата на публикуване 18.09.2015г.

Протокол от 06.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.10.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти   тук —>   - дата на публикуване 23.10.2015г.

Протокол от 23.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 28.10.2015г.

Протокол от 28.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.11.2015г.

Приложения от № 1 до № 12 към протокол от 28.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.11.2015г.

Решение № 180/24.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.11.2015г.

Приложения от № 1 до № 12 към Решение № 180/24.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.11.2015г.

Решение №181/24.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.11.2015г.

Решение №182/24.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.11.2015г.

Обявление за възложена поръчкатук —>   дата на публикуване  08.01.2016г.

Договори от № 1 до № 11 и приложения към тях   от 11.12.2015г.  - дата на публикуване 11.01.2016г.

Освобождаване на гаранции за участие на 11.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.01.2016г.

  • Плащане на дата 12.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 02.03.2016г.
  • Плащане на дата 18.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 11.03.2016г.

Обобщена м.февруари 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.03.2016г.

  • Плащане на дата 07.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 30.03.2016г.
  • Плащане на дата 08.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 07.04.2016г.
  • Плащане на дата 15.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 11.04.2016г.

Обобщена м.март 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 18.04.2016г.

  • Плащане на дата 15.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 04.05.2016г.
  • Плащане на дата 19.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 11.05.2016г.

Обобщена м.април 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.05.2016г.

Информация за изпълнението на договор №1 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №2 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №3 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №4 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №5 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №6 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №7 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №8 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №9 – тук —>   - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №10 – тук —> - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21

Информация за изпълнението на договор №11 – тук —> - вторник, януари 17, 2017 @ 15:21