FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2020-0005

Дата на създаване на електронна преписка 09.03.2020г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2020-0005

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2020/S 051-120527

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Предмет: Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

Кратко описание: Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на възложителя по 112 обособени позиции, подробно описани в “технически спецификации” от документацията на ОП.

Решение – четвъртък, март 12, 2020 @ 11:10

Обявление – четвъртък, март 12, 2020 @ 11:14

Документация – четвъртък, март 12, 2020 @ 11:29

Спецификация на лекарствените продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания – четвъртък, март 12, 2020 @ 11:31

ЕЕДОП - /PDF/ – четвъртък, март 12, 2020 @ 11:49

ЕЕДОП - /XML/ – четвъртък, март 12, 2020 @ 11:49

Забележка:  ЕЕДОП с тип на файла /XML/ следва първо да бъде разархивиран!

Съобщение – сряда, април 15, 2020 @ 16:23

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) – четвъртък, април 30, 2020 @ 10:56

Протокол № 1/29.05.2020г. с Приложения 1, 2 и 3 – четвъртък, юни 18, 2020 @ 12:32

Протокол № 2/05.06.2020г. – четвъртък, юни 18, 2020 @ 12:50

Протокол № 3/09.06.2020г. с Приложение 4 – четвъртък, юни 18, 2020 @ 13:13

Протокол № 4/17.06.2020г. с Приложения от 4 до 14 – четвъртък, юни 18, 2020 @ 13:22

ДОКЛАД от 17.06.2020г. – четвъртък, юни 18, 2020 @ 13:32

Решение № 117/18.06.2020г. с Приложения от 1 до 11 – четвъртък, юни 18, 2020 @ 14:21

Решение №129/01.07.2020г. с Приложение №1 – сряда, юли 01, 2020 @ 15:58

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – сряда, юли 08, 2020 @ 13:31

Обявление за възложена поръчка – петък, август 07, 2020 @ 11:20

Договор №1 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:24

Договор №2 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:25

Договор №3 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:26

Договор №4 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:27

Договор №5 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:28

Договор №6 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:29

Договор №7 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:30

Договор №8 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:30

Договор №9 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:31

Договор №10 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:32

Договор №11 с Приложение №1 – петък, август 07, 2020 @ 11:33

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – четвъртък, август 20, 2020 @ 11:58

Обявление за възложена поръчка – понеделник, септември 21, 2020 @ 14:44

Договор №12 с Приложение №1 – понеделник, септември 21, 2020 @ 14:49

Договор №13 с Приложение №1 – понеделник, септември 21, 2020 @ 14:50

Договор №14 с Приложение №1 – понеделник, септември 21, 2020 @ 14:50

Договор №15 с Приложение №1 – понеделник, септември 21, 2020 @ 14:51

Договор №16 с Приложение №1 – понеделник, септември 21, 2020 @ 14:52

Договор №17 с Приложение №1 – понеделник, септември 21, 2020 @ 14:53