FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2019-0007

Дата на създаване на електронна преписка 17.09.2019г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2019-0007

Процедура: договаряне без предварително обявление

Предмет: Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф “Siemens Somatom Sensation Оpen”

Кратко описание: Доставка на рентгенова тръба тип Straton-О за Компютърен томограф “Siemens Somatom Sensation Оpen”
Решение №127/17.09.2019г. – вторник, септември 17, 2019 @ 14:18

Придружително писмо изх.№2913/17.09.2019г. за изпращане на документи за осъществяване на контрол на процедури на договаряне по чл.233 от ЗОП – вторник, септември 17, 2019 @ 14:34

Покана до “Сименс Хелткеър” ЕООД гр. София  и Образци на документи  – вторник, септември 17, 2019 @ 14:35

Разрешение №СМ 1724 от 22.10.2009г. – вторник, септември 17, 2019 @ 14:37

Лицензия за използване на ИЙЛ за медицински цели – вторник, септември 17, 2019 @ 14:38

Приемо-предавателен протокол от 10.11.2009г. – вторник, септември 17, 2019 @ 14:42

Протокол за инсталация от 28.10.2009г. – вторник, септември 17, 2019 @ 14:44

Приемо-предавателен протокол от 28.10.2009г. – вторник, септември 17, 2019 @ 14:47

Договор №6 от 15.06.2018г. за абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура – вторник, септември 17, 2019 @ 14:49

Сервизен доклад А1012299533 от 12.09.2019г.   – вторник, септември 17, 2019 @ 14:50

Оторизационно писмо от 04.12.2018г. – вторник, септември 17, 2019 @ 14:51

ЕЕДОП - /PDF/ – вторник, септември 17, 2019 @ 16:01

ЕЕДОП – /XML/ – вторник, септември 17, 2019 @ 16:01

Забележка:  ЕЕДОП с тип на файла /XML/ следва първо да бъде разархивиран!

Становище за осъществен контрол – сряда, октомври 30, 2019 @ 15:08

Протокол №1/02.10.2019г. – четвъртък, октомври 31, 2019 @ 11:38

Протокол №2/30.10.2019г. – четвъртък, октомври 31, 2019 @ 11:39

Доклад от 30.10.2019г. – четвъртък, октомври 31, 2019 @ 11:39

Решение №161/31.10.2019г. – четвъртък, октомври 31, 2019 @ 11:44

Обявление за възложена поръчка – понеделник, декември 02, 2019 @ 10:46

Договор № 1/05.11.2019г. и приложения към него – понеделник, декември 02, 2019 @ 10:49

Обявление за приключване на договор №1 – понеделник, декември 09, 2019 @ 13:39