FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2017-0001

Дата на създаване на електронна преписка 06.03.2017г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП: 00731-2017-0001

Номер на обявлението в ОВ на ЕС : 2017/S 047-085921 от 08.03.2017г.

Дата на публикуване – сряда, март 8, 2017 @ 11:14

Процедура: Открита процедура  по ЗОП

Предмет:  Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

Кратко описание: Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на възложителя по 106 обособени позиции, подробно описани в “технически спецификации” от документацията на ОП.

Решение  – сряда, март 8, 2017 @ 11:28

Обявление   – сряда, март 8, 2017 @ 11:16

Документация     – сряда, март 8, 2017 @ 11:28

ЕЕДОП - сряда, март 8, 2017 @ 11:28

Спецификация  – сряда, март 8, 2017 @ 11:28

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – четвъртък, март 23, 2017 @ 10:16

Документация – поправена  – четвъртък, март 23, 2017 @ 10:39

Протокол от 12.04.2017г. с Приложениe 1  – четвъртък, юни 1, 2017 @ 15:41

Протокол от 28.04.2017г. – четвъртък, юни 1, 2017 @ 15:41

Протокол от 03.05.2017г. с Приложениe 2 – четвъртък, юни 1, 2017 @ 15:41

Протокол от 17.05.2017г. с Приложение 3 – четвъртък, юни 1, 2017 @ 15:41

Протокол от 26.05.2017г. с Приложения 4-15 – четвъртък, юни 1, 2017 @ 15:41

ДОКЛАД от 01.06.2017г. – четвъртък, юни 1, 2017 @ 15:41

Решение № 102/01.06.2017г. с Приложения от 1 до 12 – четвъртък, юни 1, 2017 @ 15:41

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – сряда, юни 21, 2017 @ 13:39

Решение № 120/21.06.2017г. – сряда, юни 21, 2017 @ 14:56

Обявление за възложена поръчка – понеделник, юли 17, 2017 @ 08:39

Договори от 1 до 11 с приложения – понеделник, юли 17, 2017 @ 09:00

Обявление за възложена поръчка – четвъртък, юли 27, 2017 @ 12:31

Договор № 12/10.07.2017г. и приложение към него – четвъртък, юли 27, 2017 @ 13:44

Обявление за приключване на договор №1 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:14

Обявление за приключване на договор №2 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:15

Обявление за приключване на договор №3 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:15

Обявление за приключване на договор №4 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:16

Обявление за приключване на договор №5 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:16

Обявление за приключване на договор №6 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:17

Обявление за приключване на договор №7 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:17

Обявление за приключване на договор №8 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:17

Обявление за приключване на договор №9 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:19

Обявление за приключване на договор №10 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:19

Обявление за приключване на договор №11 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:19

Обявление за приключване на договор №12 – четвъртък, юли 19, 2018 @ 15:21