FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2015-0002

Дата на създаване на електронна преписка 26.02.2015г.

Информация за преписката

Име: Доставка  на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Номер в АОП:  00731-2015-0002  – дата на публикуване  26.02.2015г.

Решение за ОП: 00731-2015-0002 дата на публикуване  26.02.2015г.

Обявление за ОП: 00731-2015-0002дата на публикуване  26.02.2015г.

Документация за ОП:  тук —>  – дата на публикуване  26.02.2015г.

Спецификация на лекарствените продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания тук —>  – дата на публикуване  26.02.2015г.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/04/2015   09:00 ч.

Съобщения до средствата за масово осведомяване: 

1.  БТА съобщение  - дата на изпращане и публикуване  26.02.2015г.

2. БНР съобщение  – дата на изпращане и публикуване  26.02.2015г.

3в-к 24 часа съобщение  – дата на изпращане и публикуване  26.02.2015г.

4в-к Труд съобщение  – дата на изпращане и публикуване  26.02.2015г.

5в-к Старозаг.новини съобщение  – дата на изпращане и публикуване  26.02.2015г.

6. bTV съобщение  – дата на изпращане и публикуване  26.02.2015г.

7. Nova TV съобщение  – дата на изпращане и публикуване  26.02.2015г.

Протокол от 08.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  17.04.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти   тук —>   - дата на публикуване 28.04.2015г.

Протокол от 28.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  30.04.2015г.

Протокол от 04.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  01.06.2015г.

Приложения от № 1 до № 14 към протокол от 04.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  01.06.2015г.

Решение № 80/01.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  01.06.2015г.

Приложения от № 1 до № 13 към Решение № 80/01.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  01.06.2015г.

Решение № 81/01.06.2015г.  тук —> - дата на публикуване  01.06.2015г.

Решение № 82/01.06.2015г. тук —> - дата на публикуване  01.06.2015г.

Решение №88/16.06.2015г.   тук —>   -  дата на публикуване 16.06.2015г.

Решение №89/16.06.2015г. тук —>дата на публикуване  16.06.2015г.

Освобождаване на гаранции за участие на 17.06.2015г., 18.06.2015г. и на 19.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  26.06.2015г.

Освобождаване на гаранции за участие на 30.06.2015г.   тук —> - дата на публикуване 06.07.2015г.

Освобождаване на гаранции за участие на 02.07.2015г.   тук —> - дата на публикуване 06.07.2015г.

Договори от №1 до №13 вкл. тук —>   - дата на публикуване 06.07.2015г.

Приложение№1 към Договори от №1 до №13 вкл. тук —>    - дата на публикуване 06.07.2015г.

Обявление за възложена  поръчка – тук —>  - дата на публикуване 06.07.2015г.

Информация за усвоени гаранции за участие – тук —>дата на публикуване 09.07.2015г.  

 • Плащане на дата 24.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 29.07.2015г.
 • Плащане на дата 04.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.08.2015г.
 • Плащане на дата 17.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 04.09.2015г.

Обобщена м.август 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.09.2015г.

 • Плащане на дата 01.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 16.09.2015г.
 • Плащане на дата 10.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.09.2015г.
 • Плащане на дата 28.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.09.2015г.
 • Плащане на дата 29.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.09.2015г.

Обобщена м.септември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 01.10.2015г.

Частично усвояване на гаранция за изпълнение на 30.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 21.10.2015г.

 • Плащане на дата 15.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 29.10.2015г.
 • Плащане на дата 19.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.10.2015г.

Обобщена м.октомври 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 09.11.2015г.

 • Плащане на дата 09.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 17.11.2015г.
 • Плащане на дата 10.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 02.12.2015г.
 • Плащане на дата 13.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 12.12.2015г.

Обобщена м.ноември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 18.12.2015г.

 • Плащане на дата 07.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 05.01.2016г.
 • Плащане на дата 15.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.01.2016г.

Обобщена м.декември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 19.01.2016г.

 • Плащане на дата 13.01.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 02.02.2016г.
 • Плащане на дата 18.01.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 04.02.2016г.
 • Плащане на дата 26.01.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 15.02.2016г.

Обобщена м.януари 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 16.02.2016г.

 • Плащане на дата 12.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 02.03.2016г.
 • Плащане на дата 18.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 10.03.2016г.

Обобщена м.февруари 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.03.2016г.

 • Плащане на дата 07.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 31.03.2016г.
 • Плащане на дата 11.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 08.04.2016г.

Обобщена м.март 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 18.04.2016г.

 • Плащане на дата 13.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 25.04.2016г.
 • Плащане на дата 15.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 03.05.2016г.

Обобщена м.април 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.05.2016г.

Информация за изпълнението на договор №1 – тук —>   - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №2 – тук —>   - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №3 – тук —>  - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №4 – тук —> - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №5 –  тук —> - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №6 – тук —>  - дата на публикуване 07.07.2016г.1

Информация за изпълнението на договор №7 – тук —>   - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №8 – тук —>   - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №9 – тук —>   - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №10 – тук —> - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №11 – тук —> - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №12 – тук —> - дата на публикуване 07.07.2016г.

Информация за изпълнението на договор №13 – тук —> - дата на публикуване 07.07.2016г.