FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

January 2023
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

00731-2020-0001

Дата на създаване на електронна преписка 17.01.2020г.

Информация за преписката

Номер на преписка в АОП:  00731-2020-0001

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 014-028442

Процедура: Открита процедура  по ЗОП

Предмет:  Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г.-2022г.

Кратко описание: Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2020г. – 2022г. по 28 обособени позиции, подробно описани в “Технически спецификации” от документацията на ОП. Абонаментното сервизно обслужване включва: 1. текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии; 2. техническа проверка /диагностика и профилактика; 3. отстраняване на повреди; 4. обучение на персонала и методична помощ – при необходимост или при нововъведения по медицинска техника и апаратура; 5. доставка и подмяна на резервни части – при необходимост.

Решение – понеделник, януари 20, 2020 @ 13:56

Обявление – понеделник, януари 20, 2020 @ 14:01

Документация – вторник, януари 21, 2020 @ 10:28

Спецификация на медицинската техника/апаратура за абонаментно обслужване – вторник, януари 21, 2020 @ 10:32

ЕЕДОП - /PDF/ – вторник, януари 21, 2020 @ 12:20

ЕЕДОП - /XML/ – вторник, януари 21, 2020 @ 12:26

Забележка:  ЕЕДОП с тип на файла /XML/ следва първо да бъде разархивиран!

Протокол № 1/28.02.2020г. с Приложения 1 и 2 – вторник, март 17, 2020 @ 18:16

Протокол № 2/16.03.2020г. с Приложения от 3 до 12 – вторник, март 17, 2020 @ 18:42

ДОКЛАД от 17.03.2020г. – вторник, март 17, 2020 @ 18:46

Решение № 51/17.03.2020г. с Приложения от 1 до 10 – вторник, март 17, 2020 @ 18:57

Съобщение – сряда, април 22, 2020 @ 16:00

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – петък, май 1, 2020 @ 12:05

Решение № 91/04.05.2020г. – понеделник, май 04, 2020 @ 14:37

Обявление за възложена поръчка/Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – понеделник, май 18, 2020 @ 12:15

Обявление за възложена поръчка – понеделник, юни 01, 2020 @ 10:35

Договор №1 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 11:23

Договор №2 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 11:37

Договор №3 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 11:47

Договор №4 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 14:00

Договор №5 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 14:11

Договор №6 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 14:23

Договор №7 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 14:29

Договор №8 с Приложения от №1 до №5 – понеделник, юни 01, 2020 @ 14:45

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – вторник, юни 21, 2022 @ 10:19

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – вторник, юни 21, 2022 @ 10:22

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  – вторник, юни 21, 2022 @ 10:24

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  – вторник, юни 21, 2022 @ 10:26

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – вторник, юни 21, 2022 @ 10:28

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – вторник, юни 21, 2022 @ 10:29

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – вторник, юни 21, 2022 @ 10:31

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – четвъртък, юни 23, 2022 @ 10:33