FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2014-0004

Дата на създаване на електронна преписка 01.10.2014г.

Информация за преписката

00731-2014-0004

Име: “Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на “КОЦ – Стара Загора” ЕООД по осем обособени позиции”

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Договор № 1   - приложение към договор 1 ; Договор № 2  –  приложение към договор 2 ; Договор № 3  –  приложение към договор 3

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 “информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания”:

 • Плащане на дата 28.10.2014г.  тук —>   - дата на публикуване  31.10.2014г.
 • Плащане на дата 04.11.2014г.  тук —>   - дата на публикуване  14.11.2014г.
 • Плащане на дата 18.11.2014г.   тук —>    - дата на публикуване  05.12.2014г.
 • Плащане на дата 27.11.2014г.   тук —>   - дата на публикуване  10.12.2014г.

Обобщена м.ноември 2014г.  тук —>    - дата на публикуване  19.12.2014г.               

 • Плащане на дата 08.12.2014г.  тук —>    - дата на публикуване  06.01.2015г.
 • Плащане на дата 22.12.2014г.   тук —>   - дата на публикуване  16.01.2015г.

Обобщена м.декември 2014г.  тук —>     - дата на публикуване  20.01.2015г.   

 • Плащане на дата 22.01.2015г.    тук —>   - дата на публикуване  04.02.2015г.
 • Плащане на дата 16.02.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  10.03.2015г.
 • Плащане на дата 05.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  17.03.2015г.
 • Плащане на дата 12.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  25.03.2015г.
 • Плащане на дата 20.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  30.03.2015г.
 • Плащане на дата 30.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  31.03.2015г.

Обобщена м.март 2015г.   тук —>   - дата на публикуване  09.04.2015г.

 • Плащане на дата 03.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  15.04.2015г.
 • Плащане на дата 16.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  22.04.2015г.

Обобщена м.април 2015г.   тук —>   - дата на публикуване  07.05.2015г.

 • Плащане на дата 07.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  13.05.2015г.
 • Плащане на дата 22.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  25.05.2015г.

Обобщена м.май 2015г.   тук —>   - дата на публикуване  09.06.2015г.

 • Плащане на дата 11.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  23.06.2015г.

Информация за изпълнението на договор №1 —> тук изпратен в АОП на22.06.2015 г., публикуван в АОП на 22.06.2015 г. /публикувано на 23.06.2015г./

Информация за изпълнението на договор №2 —> тук изпратен в АОП на22.06.2015 г., публикуван в АОП на 22.06.2015 г. /публикувано на 23.06.2015г./

Информация за изпълнението на договор №3 —> тук изпратен в АОП на22.06.2015 г., публикуван в АОП на 22.06.2015 г. /публикувано на 23.06.2015г./

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 „информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите“:   тук —>   - дата на публикуване  23.06.2015г.

 • Плащане на дата 19.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  13.07.2015г.

Обобщена м. юни 2015г.   тук —>   - дата на публикуване  14.07.2015г.

 • Плащане на дата 13.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  21.07.2015г.
 • Плащане на дата 24.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  28.07.2015г.

Обобщена м.юли 2015г.   тук —>   - дата на публикуване  03.08.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 19.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  08.09.2015г.