FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

January 2023
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

00731-2014-0003

Дата на създаване на електронна преписка 01.10.2014г.

                                                                             Информация за преписката

00731-2014-0003

Име: “Доставка на радиоактивни лекарствени продукти през 2014г. по три обособени позиции

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

 Договор № 1   –   Приложение към договор

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 “информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания”:

Информация за изпълнението на договор №1 —> тук изпратен в АОП на23.01.2015 г., публикуван в АОП на 23.01.2015 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 „информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите“:   тук —>   дата на публикуване 28.01.2015г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 23.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване  27.03.2015г.