FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2015-0008

Дата на създаване на електронна преписка 05.10.2015г.

Информация за преписката

Име: Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания по четири обособени позиции

Номер в АОП: 00731-2015-0008  - дата на публикуване  05.10.2015г.

Решение за ОП – 00731-2015-0008  - дата на публикуване  05.10.2015г.

Обявление за ОП – 00731-2015-0008 - дата на публикуване  05.10.2015г.

Документация за ОП – 00731-2015-0008 - дата на публикуване  05.10.2015г.

Спецификация на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания – 00731-2015-0008  - дата на публикуване  05.10.2015г.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2015   09:00 ч.

Съобщения до средствата за масово осведомяване   – дата на изпращане и публикуване  05.10.2015г.

Писмо с изх.№3065/15.10.2015г. – Разяснение до участниците -00731-2015-0008   тук —>   - дата на публикуване 15.10.2015г.

Протокол от 04.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 05.11.2015г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти   тук –>   - дата на публикуване 05.11.2015г.

Протокол от 10.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.11.2015г.

Приложения от № 1 до № 2 към протокол от 10.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.11.2015г.

Решение № 183/25.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.11.2015г.

Приложения от № 1 до № 2 към Решение № 183/25.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.11.2015г.

Решение № 184/25.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.11.2015г.

Информация за сключен договор – тук —>   дата на публикуване  08.01.2016г.

Договор № 1 и приложение към него   от 14.12.2015г.  - дата на публикуване 12.01.2016г.

Освобождаване на гаранция за участие на 14.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 12.01.2016г.

  • Плащане на дата 12.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 02.03.2016г.
  • Плащане на дата 18.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 10.03.2016г.

Обобщена м.февруари 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.03.2016г.

  • Плащане на дата 07.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 30.03.2016г.
  • Плащане на дата 13.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 21.04.2016г.
  • Плащане на дата 15.04.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 03.05.2016г.

Обобщена м.април 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.05.2016г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчкатук —> – дата на публикуване 04.07.2016г.