FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

October 2020
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

00731-2014-0005

Дата на създаване на електронна преписка 29.09.2014г.

 

Информация за преписката

Име: “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015 г.”

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Номер в АОП: 00731-2014-0005  - дата на публикуване  29.09.2014г.

Решение за ОП – 00731-2014-0005 - дата на публикуване  29.09.2014г.

Обявление за ОП – 00731-2014-0005 - дата на публикуване  29.09.2014г.

Документация за ОП – 00731-2014-0005 - дата на публикуване  29.09.2014г.

Спецификация на лекарствени продукти и медицински изделия – 00731-2014-0005 - дата на публикуване  29.09.2014г

Писмо с изх.№2973/13.10.2014г.Разяснение до участниците -00731-2014-0005  тук —> - дата на публикуване  13.10.2014г.

Писмо с изх.№2975/13.10.2014г. – Разяснение до участниците -00731-2014-0005 тук —>дата на публикуване  13.10.2014г.

Писмо с изх.№3013/16.10.2014г. – Разяснение до участниците -00731-2014-0005  тук —>   - дата на публикуване  16.10.2014г.

Писмо с изх.№ IAL-43871/13.10.2014г. от Изпълнителния директор на ИАЛ  тук —>  – дата на публикуване  16.10.2014г.

Писмо с изх.№3028/17.10.2014г. – Разяснение до участниците -00731-2014-0005  тук —>   – дата на публикуване  17.10.2014г.

Писмо с изх.№3041/20.10.2014г. – Разяснение до участниците -00731-2014-0005   тук —>    – дата на публикуване 20.10.2014г.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/10/2014, 09:30часа

Протокол от 27.10.2014г.  част I     тук —>    – дата на публикуване 06.11.2014г.

Протокол от 27.10.2014г.  част II   тук —>    – дата на публикуване 06.11.2014г.

Протокол от 17.11.2014г.    тук —>   – дата на публикуване 18.11.2014г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти     тук —>    - дата на публикуване 18.11.2014г.

Протокол от 21.11.2014г.  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – лек.прод.  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – РФ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – стац.  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – пато   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.1 – клин.   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 2  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 3  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 4   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 5  тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.6  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 7   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 8   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 9   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.10   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.11   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.12  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.13   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.14   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.15   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.16   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.17 – мед  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.17 – МИ  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.18   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.19   тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.20  тук —>  - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.21  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.22  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.23 – МИ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.23 – клин.  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.24 – МИ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.24 – клин.   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.25  тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.26  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.27 – лек.прод.   тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.27 – стац.  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.27 – РФ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.27 – пато   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.27 – клин.   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

Решение №179/11.12.2014г.  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – лек.прод.  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – стац.   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – РФ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – КлП   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 1 – КлЛ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 2   тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 3   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 4   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 5   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 6   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 7   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 8   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож. 9   тук —>  - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.10   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.11    тук —>  - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.12  тук — >   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.13   тук —>  - дата на публикуване 11.12.2014г.

 прилож.14   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.15   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.16  тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.17 – лек.   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.17 – МИ  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.18   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.19   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.20  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.21   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.22   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.23 – МИ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.23 – КлЛ   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.24 – МИ  тук —>    - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.24 – клин.   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.25    тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

прилож.26   тук —>   - дата на публикуване 11.12.2014г.

Решение № 180 от 11.12.2014г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции - дата на публикуване 11.12.2014г.

Решение №181 от 11.12.2014г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по

обособени позициидата на публикуване 11.12.2014г.

Информация за сключени договори   в РОП на АОП – изпратена на 24.01.2015г., публикувана на 24.01.2015г.

Договор № 1    от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 1   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 2   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 2   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 3   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 3   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 4   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 4   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 5   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 5   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 6   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1    към Договор № 6   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 7   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 7   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 8   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 8   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 9   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 9   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 10   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 10   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 11   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 11   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 12   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 12   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 13   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 13   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 14   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 14   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 15   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 15   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 16   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 16   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 17   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 17   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 18   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 18   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 19   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 19   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 20   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 20   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 21   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 21   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 22   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 22   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 23   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 26.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 23   - дата на публикуване 26.01.2015г.

Договор № 24   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 28.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 24   - дата на публикуване 28.01.2015г.

Договор № 25   от 29.12.2014г.  - дата на публикуване 28.01.2015г.

Приложение № 1   към Договор № 25   - дата на публикуване 28.01.2015г.

Освобождаване на гаранции за участие на 29.12.2014г.   тук —>   - дата на публикуване 28.01.2015г.

 • Плащане на дата 24.01.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.02.2015г.
 • Плащане на дата 13.02.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 09.03.2015г.
 • Плащане на дата 18.02.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.03.2015г.

Обобщена м.февруари 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.03.2015г.

 • Плащане на дата 05.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 18.03.2015г.
 • Плащане на дата 12.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 25.03.2015г.
 • Плащане на дата 20.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.03.2015г.
 • Плащане на дата 30.03.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 31.03.2015г.

Обобщена м.март 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 09.04.2015г.

 • Плащане на дата 03.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 15.04.2015г.
 • Плащане на дата 08.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 21.04.2015г.
 • Плащане на дата 16.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 22.04.2015г.
 • Плащане на дата 20.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.04.2015г.

Частично усвояване на гаранция на 27.04.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.04.2015г.

Обобщена м.април 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 07.05.2015г.

 • Плащане на дата 07.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.05.2015г.
 • Плащане на дата 14.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 19.05.2015г.
 • Плащане на дата 22.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 26.05.2015г.
 • Плащане на дата 26.05.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 02.06.2015г.

Обобщена м.май 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 09.06.2015г.

 • Плащане на дата 08.06.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 10.06.2015г.
 • Плащане на дата 11.06.2015г.   тук —>- дата на публикуване 24.06.2015г.
 • Плащане на дата 19.06.2015г.   тук —>- дата на публикуване 13.07.2015г.

Обобщена м.юни 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 14.07.2015г.

 • Плащане на дата 06.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 20.07.2015г.
 • Плащане на дата 10.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 21.07.2015г.
 • Плащане на дата 13.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.07.2015г.
 • Плащане на дата 24.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 28.07.2015г.
 • Плащане на дата 27.07.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 30.07.2015г.

Обобщена м.юли 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 10.08.2015г.

 • Плащане на дата 04.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 13.08.2015г.
 • Плащане на дата 18.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 07.09.2015г.
 • Плащане на дата 24.08.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 08.09.2015г.

Обобщена м.август 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 11.09.2015г.

 • Плащане на дата 01.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 15.09.2015г.
 • Плащане на дата 03.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 18.09.2015г.
 • Плащане на дата 17.09.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 24.09.2015г.

Обобщена м.септември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 01.10.2015г.

 • Плащане на дата 15.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 23.10.2015г.
 • Плащане на дата 19.10.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 03.11.2015г.

Обобщена м.октомври 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 09.11.2015г.

 • Плащане на дата 09.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 16.11.2015г.
 • Плащане на дата 12.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 03.12.2015г.
 • Плащане на дата 13.11.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 12.12.2015г.

Обобщена м.ноември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 17.12.2015г.

 • Плащане на дата 09.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 08.01.2016г.
 • Плащане на дата 17.12.2015г.   тук —>   - дата на публикуване 15.01.2016г.

Обобщена м.декември 2015г.   тук —>   - дата на публикуване 19.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №1/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №2/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №3/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №4/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №5/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №6/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №7/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №8/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №9/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №10/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №11/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №12/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №13/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №14/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №15/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №16/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №17/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №18/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №19/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №20/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №21/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №22/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №23/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №24/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация за изпълнението на договор №25/29.12.2014г. – тук —> дата на публикуване 28.01.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 „информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите“:   тук —>   - дата на публикуване 29.01.2016г.

 • Плащане на дата 18.01.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 04.02.2016г.
 • Плащане на дата 21.01.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 11.02.2016г.
 • Плащане на дата 26.01.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 12.02.2016г.

Обобщена м.януари 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 15.02.2016г.

Освобождаване на гаранции за изпълнение на 01.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 16.02.2016г.

 • Плащане на дата 12.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 29.02.2016г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 16.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 08.03.2016г.

 • Плащане на дата 18.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 09.03.2016г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 18.02.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 10.03.2016г.

Обобщена м.февруари 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 11.03.2016г.

 • Плащане на дата 08.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 05.04.2016г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на 11.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 08.04.2016г.

 • Плащане на дата 15.03.2016г.   тук —>   - дата на публикуване 08.04.2016г.

Обобщена м.март 2016г.   тук —>   - дата на публикуване 15.04.2016г.