FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

January 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

цени

ДЕЙНОСТИ КЪМ НЗОК , ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – ЦЕНИ

Платени услуги за 2019г.

ЗАПОВЕД № 2, Стара Загора, 02.01.2019г.

На основание чл.52 от Закона за здравното осигуряване, чл.98 ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.2 ал.3 и чл.3 т.4 и т.5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

ОПРЕДЕЛЯМ:

Цените, които заплащат здравноосигурените лица за допълнително поискани услуги и здравнонеосигурените лица при оказване на медицинска помощ от „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, както и за пациенти с доброкачествени заболявания при доуточняване на диагнозата им преди регистрацията им в „КОЦ – Стара Загора” ЕООД както следва:

І. Основни дейности. Профилактика

1 Преглед в специализиран консултативен кабинет 25.00 лв.
1.a Консултация на образно изследване 30.00 лв.

ІІ. Специални дейности

2 Вземане на венозна кръв(само с нова венепункция) 2.00 лв.
3 Вземане и приготвяне на намазка за цитологично изследване 7.00 лв.
4 Вземане на биопсия от кожна лезия 11.00 лв.
5 Биопсия от ПВКУ 15.00 лв.
6 Колпоскопия 15.00 лв.
7 Диатермокоагулация 12.00 лв.
8 Криотерапия на доброкачествено образувание на кожата 10.00 лв.
9 Ректоскопия 30.00 лв.
10 Фиброгастроскопия 50.00 лв.
11 Фиброколноскопия 70.00 лв.
12 Цистоскопия 60.00 лв.
13 Хистероскопия без биопсия 100.00 лв.
14 Хистероскопия с биопсия 120.00 лв.

ІІІ. Лабораторни изследвания

15 Кръвна картина с диференциално броене на левкоцити апаратно броене 5.00 лв.
16 Диференциално броене на левкоцити – микроскоп 5.00 лв.
17 Морфология на еритроцити 5.00 лв.
18 Протромбиново време 6.00 лв.
19 а РТТ 6.00 лв.
20 Фибриноген 6.00 лв.
21 Д – Димер 6.00 лв.
22 Изследване на урина със седимент 6.00 лв.
23 Биохимия (глюкоза, креатинин, урея, билирубин, пикочна киселина, холестерол, триглицириди АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ) за всеки показател по 4.00 лв.
24 Кръвно – газов анализ /АКР/ 12.00 лв.
25 Хормони по радиоимунологичен метод /FT4, T3, T4, TSH/ – за всеки по 17.00 лв.
26 Туморни маркери за изследване по радиоимунологичен метод /PSA, СЕА, CA 15-3, CA-19-9, CA 125, Алфа фетопротеин, Бета–хорионгонадотропин, Тиреоглобулин – за всеки по 20.00 лв.
27 Изследване ТАТ, МАТ – за всеки по 15.00 лв.
28 Хистологично изследване (изготвяне на един парафинов блок и хистологичен материал) с консултация 40.00 лв.
29 Цитологична оценка на намазка 8.00 лв.
30 Цитологично изследване на пунктат – минимум 2 препарата 15.00 лв.
31 Изследване на ЕR и PR за всеки по 40.00 лв.
32 Изследване на HER, Ki 67 70.00 лв.
33 Ревизия и консултация на готови хистологични и цитологични препарати 20.00 лв.

IV. Рентгенологични изследвания

34 Рентгенографии на череп; крайници; раменен пояс; таз; гръден кош; обзорни графии на бял дроб и корем; гръбначен стълб 15.00 лв.
35 Рентгеноскопия на бял дроб, сърце и медиастинум, корем 10.00 лв.
36 Рентгеноскопия на бял дроб, сърце и медиастинум, корем с прицелна графия 20.00 лв.
37 Контрастно рентгеново изследване на хранопровод, стомах (без контрастна материя) в една проекция 25.00 лв.
38 Контрастно рентгеново изследване на хранопровод, стомах (без контрастна материя) в две проекции 30.00 лв.
39 Иригография (без контрастна материя) 50.00 лв.
40 Мамография на двете гърди в четири проекции 30.00 лв.
41 Мамография на двете гърди в две проекции 20.00 лв.
42 Дуктография 25.00 лв.
43.1 Компютърна томография – на шия, шийна област, корем, таз, шиен гръбнак, околоносни кухини, пирамидни кости 90.00 лв.
43.2 Услугата по т. 43.1 с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация за 1 област 150.00 лв.
43.3 Услугата по т. 43.1 с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация за 2 области 200.00 лв.
44.1 Компютърна томография на гръден кош, торакален и ломбален гръбнак 110.00 лв.
44.2 Услугата по т. 44.1 с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация 200.00 лв.
45.1 Компютърна томография на коремна и тазова област 130.00 лв.
45.2 Услугата по т. 45.1 с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация 200.00 лв.
46.1 Целотелесно сканиране 200.00 лв.
46.2 Услугата по т. 46.1 с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация 300.00 лв.

V. Нуклеарно-медицински изследвания

47 Целотелесна костна сцинтиграфия 200.00 лв.
48 Прицелна костна сцинтиграфия 200.00 лв.
49 Трифазна костна сцинтиграфия 250.00 лв.
50 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с 99m Tcпертехнетат 120.00 лв.
51 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с 131 J 120.00 лв.
52 Целотелесно скениране със 131 J 200.00 лв.
53 Сцинтиграфия на слюнчени и паротидни жлези 200.00 лв.
54 Сцинтиграфия с туморотропен радиофармацевтик 99m Tc MiBi 200.00 лв.
55 Сцинтиграфия на бъбреци – динамична с 99m Tc MAG3/EC 200.00 лв.
56 Сцинтиграфия на бъбреци – статична с 99m Tc DMSA 200.00 лв.
57 Белодробна перфузионна сцинтиграфия 200.00 лв.
58 Сцинтиграфия на тестиси 200.00 лв.
59 Диагностика и лечение на тиреотоксикоза с 131 J, токсичен аденом и базедова болест – за едно миликюри по 60.00 лв.
60 Целотелесна костна сцинтиграфия плюс SPECT/CT на избрана зона 400.00 лв.
61 Целотелесно скениране със 131J и SPECT/CT 400.00 лв.
62 Сцинтиграфия на слюнчени и паротидни жлези SPECT/CT 400.00 лв.
63 Сцинтиграфия с туморотропен радиофармацевтик плюс SPECT/CT 400.00 лв
64 Целотелесна сцинтиграфия 111In-Ostreoscan (рецепторна сцинтиграфия) SPECT/CT 400.00 лв
65 Белодробна перфузионна сцинтиграфия SPECT/CT 400.00 лв
66 Радионуклидно изследване на мъжка полова система SPECT/CT 400.00 лв
67 SPECT/CT на избрана зона 400.00 лв
68 Нискодозово KT изследване 200.00 лв.

Забележка: Изследванията се извършват според наличните доставки и активности за деня на радиофармацевтици

VI. Ехографски изследвания

69 Ехография на млечни жлези 30.00 лв.
70 Ехография на коремни органи и ретроперитонеални структури 45.00 лв.
71 Ехография на органи в малък таз 30.00 лв.
72 Ехография на коремни органи, ретроперитонеални структури и малък таз 50.00 лв.
73 Ехография на щитовидна жлеза 25.00 лв.
74 Ехография на лимфни възли 20.00 лв.
75 Ехография на тестиси 25.00 лв.

VII. Такси за болнична помощ в Стационар

76 Приети по желание пациенти /планово/, които не са здравно осигурени и лица, които не са граждани на страни членки на Европейския Съюз и страни, с които Република България няма международни спогодби за социално осигуряване заплащат стойността на съответната клинична пътека/процедура.
77 Пациентът заплаща необходимите при лечението му медицински изделия по цените, на които ги е закупил „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, ако не са заплатени от НЗОК или Републиканския бюджет.

VIII. Други такси

78 Административно – финансово обслужване на договор 350.00 лв. без ДДС
79 Издаване на медицински документ неизискващ преглед 5.00 лв. без ДДС
80 Ксерокопие – на страница 0.20 лв. с ДДС
81 Запис на образно изследване на диск 10.00 лв. с ДДС

Заплащането на медицинските услуги се извършва в стая № 19 – Касата на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД по заявка от съответния кабинет или отделение. За внесената сума за пролежани леглодни се издава фактура с касов бон, а за всички останали услуги се издава касов бон. При поискване от пациента може да се издаде и фактура.