FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

December 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

цени

ДЕЙНОСТИ КЪМ НЗОК , ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – ЦЕНИ

Платени услуги

Приложение №1, към Заповед № 239, Стара Загора, 22.12.2021г.

На основание чл.52 от Закона за здравното осигуряване, чл.98 ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.2 ал.3 и чл.3 т.4 и т.5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и във връзка с чл.7 ал.1 т.5 от Вътрешни правила за организация на работната заплата в „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

ОПРЕДЕЛЯМ:

Цените, които заплащат здравноосигурените лица за допълнително поискани услуги и здравнонеосигурените лица при оказване на медицинска помощ от „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, както и за пациенти с доброкачествени заболявания при доуточняване на диагнозата им преди регистрацията им в „КОЦ – Стара Загора” ЕООД както следва:

І. Прегледи и консултации

1 Преглед в специализиран консултативен кабинет 30.00 лв.
2 Вторичен преглед и консултация 15.00 лв.
3 Консултация на образно изследване със специалист образна диагностика или нуклеарна медицина 30.00 лв.
4 Преглед с вземане и приготвяне на намазка за цитологично изследване 32.00 лв.

ІІ. Високо специализирани медицински дейности – манипулации и пункции

5 Вземане на периферна или венозна кръв 2.00 лв.
6 Подкожна инжекция 3.00 лв.
7 Мускулна инжекция 4.00 лв.
8 Венозна инжекция 5.00 лв.
9 Поставяне на абокат 7.00 лв.
10 Венозна инфузия 20.00 лв.
11 Венозна анестезия 50.00 лв.
12 Поставяне на имплант (подкожно) 15.00 лв.
13 Превръзка на хирургична рана 20.00 лв.
14 Сваляне на конци 10.00 лв.
15 Вземане на биопсия от кожна лезия 12.00 лв.
16 Вземане на гинекологична биопсия /маточна шийка, влагалище/ 20.00 лв.
17 Биопсия на лимфен възел 50.00 лв.
18 Поставяне на влагалищна тампонада 20.00 лв.
19 Сваляне на влагалищна тампонада 15.00 лв.
20 Поставяне на спирала 30.00 лв.
21 Отстраняване на спирала 20.00 лв.
22 Катетеризация на пикочен мехур със собствен катетър 10.00 лв.
23 Катетеризация на пикочен мехур 20.00 лв.
24 Колпоскопия 20.00 лв.
25 Плеврална/ коремна пункция 40.00 лв.
26 Диатермокоагулация на маточна шийка 15.00 лв.
27 Криотерапия на доброкачествено образувание на кожата 10.00 лв.
28 Ректоскопия 30.00 лв.
29 Фиброгастроскопия без биопсия 50.00 лв.
30 Фиброгастроскопия с биопсия 70.00 лв.
31 Фиброколоноскопия без биопсия 70.00 лв.
32 Фиброколоноскопия с биопсия 90.00 лв.
33 Цистоскопия 60.00 лв.
34 Хистероскопия без биопсия 100.00 лв.
35 Хистероскопия с биопсия 120.00 лв.
36 Предна тампонада /УНГ/ 20.00 лв.
37 Задна тампонада /УНГ/ 30.00 лв.
38 Сваляне на тампонада /УНГ/ 20.00 лв.
39 Отстраняване на чуждо тяло от УНГ органи 20.00 лв.

ІІІ. Лабораторни изследвания

40 Пълна кръвна картина (ПКК) с автоматично диференциално броене (3 diff) 5.00 лв.
41 Диференциално броене на левкоцити – микроскопски (ДКК) 5.00 лв.
42 Ретикулоцити – микроскопски (Ret) 5.00 лв.
43 Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ, Вестергрен (ESR, Westergren) 5.00 лв.
44 Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне 6.00 лв.
45 Кръвна картина + ДКК + морфология на еритроцити 12.00 лв.
46 Време на кървене 2.00 лв.
47 Време на съсирване 2.00 лв.
48 Протромбиново време (РТ) %/ INR 6.00 лв.
49 Активирано парциално тромбопластиново време (АPTT) 6.00 лв.
50 Тромбиново време (TT) 6.00 лв.
51 Фибриноген (Fbg) 6.00 лв.
52 Д- Димери (D-Dimer) 8.00 лв.
53 Глюкоза (GLUC) 3.00 лв.
54 Общ билирубин (T BIL) 3.00 лв.
55 Директен билирубин (D BIL) 3.00 лв.
56 Креатинин (CREA) 3.00 лв.
57 Пикочна киселина (URAC) 3.00 лв.
58 Урея (UREA) 3.00 лв.
59 Общ белтък (ТPROT) 3.00 лв.
60 Албумин (ALB) 3.00 лв.
61 Холестерол (CHOL) 3.00 лв.
62 HDL-холестерол (HDL Chol) 5.00 лв.
63 Триглицериди (TRIG) 3.00 лв.
64 LDL -холестерол (LDL Chol) 5.00 лв.
65 АсАТ (AST) 3.00 лв.
66 АлАТ (ALT) 3.00 лв.
67 Креатинкиназа (CK) 4.00 лв.
68 Креатинкиназа-МВ (CK-MB) 5.00 лв.
69 ЛДХ (LDH) 3.00 лв.
70 Гамаглутамилтрансфераза (GGT) 4.00 лв.
71 Алкална фосфатаза (ALP) 4.00 лв.
72 Алфа-амилаза (AMYL) 4.00 лв.
73 Липаза 4.00 лв.
74 Гликиран хемоглобин (HbA1c) 12.00 лв.
75 Микроалбуминурия (U-ALB) 12.00 лв.
76 С-реактивен протеин (CRP) 10.00 лв.
77 Калий (К) 4.00 лв.
78 Натрий (Na) 4.00 лв.
79 Хлориди (Cl) 4.00 лв.
80 Калий (K), Натрий (Na) и Хлориди (Cl) – комплексно 9.00 лв.
81 Желязо (IRON) 4.00 лв.
82 Тотален желязосвързващ капацитет (ТIВС) 4.00 лв.
83 Калций – общ (Ca) 4.00 лв.
84 Неорганичен фосфат 4.00 лв.
85 Магнезий (Mg) 4.00 лв.
86 Тиреостимулиращ хормон (TSH) 20.00 лв.
87 Свободен Т4 (FT4) 16.00 лв.
88 Свободен Т3 (FT3) 16.00 лв.
89 Тиреоглобулинови антитела Anti-TG (TAT) 20.00 лв.
90 Тиреоид пероксидазни антитела Anti-TPO (MAT) 20.00 лв.
91 Тиреоглобулин (Tg) 18.00 лв.
92 Фоликулостимулиращ хормон (FSH) 16.00 лв.
93 Лутеинизиращ хормон (LH) 16.00 лв.
94 Естрадиол 16.00 лв.
95 Тестостерон 16.00 лв.
96 Прогестерон 16.00 лв.
97 Пролактин 16.00 лв.
98 Бета-hCG (ЧХГ) 18.00 лв.
99 Кръвно – газов анализ (АКР) 12.00 лв.
100 Карциноембрионален антиген (CEA) 25.00 лв.
101 Алфа – Фетопротеин (AFP) 19.00 лв.
102 Тотален простатно – специфичен антиген (tPSA) 25.00 лв.
103 PSA-free (cвободен простатно-специфичен протеин) 19.00 лв.
104 % fPSA / tPSA 25.00 лв.
105 CA 19-9 25.00 лв.
106 CA 15-3 25.00 лв.
107 CA 125 25.00 лв.
108 Урина-общо химично изследване комплексно 10 параметъра – уринен анализатор (рН, кетони, протеин, кръв, захар, билирубин, уробилиноген, специф. тегло, нетрити и левкоцити) 3.00 лв.
109 Урина/Седимент – ориентировъчно изследване 2.00 лв.
110 Mикроалбуминурия 12.00 лв.
111 Урина/Белтък – количествено 4.00 лв.
112 Урина/Глюкоза – количествено 4.00 лв.
113 Креатинин – урина 4.00 лв.
114 Пикочна киселина – урина 4.00 лв.
115 Урея – урина 4.00 лв.
116 Амилаза – урина 4.00 лв.
117 Кръвно захарен профил – 3 кратен 9.00 лв.
118 Кръвно захарен профил – 4 кратен 10.00 лв.
119 ОГТТ 8.00 лв.
120 Окултни кръвоизливи – химически тест 5.00 лв.
120.1 Бърз антигенен тест за Covid-19 16.00 лв.

IV. Обща и клинична патология

121

Обработка и хистологично изследване на тъканна биопсия за
едно парафиново блокче
40.00 лв.
122 Обработка и хистологично изследване на тъканна биопсия за две парафинови блокчета 55.00 лв.
123 Обработка и хистологично изследване на тъканна биопсия за три парафинови блокчета 70.00 лв.
124 Обработка и хистологично изследване на тъканна биопсия за четири и повече парафинови блокчета 80.00 лв.
125 Имунохистохимична диагностика за един маркер 40.00 лв.
126 Изследване на Ki 67 70.00 лв.
127 Изследване на ЕR 40.00 лв.
128 Изследване на PR 40.00 лв.
129 Изследване на HER2 70.00 лв.
130 Изследване на TTF1 40.00 лв.
131 Изследване на синаптофизин 40.00 лв.
132 Изработка и изследване на цитологични препарати: гинекологични намазки –  минимум 2 препарата 12.00 лв.
133 Изработка и изследване на цитологични препарати: скарификат 12.00 лв.
134 Изработка и изследване на цитологични препарати: пунктат от излив 20.00 лв.
135 Изработка и изследване на цитологични препарати: аспирационна биопсия 20.00 лв.
136 Ревизия и консултация на готови хистологични и цитологични препарати 40.00 лв.

V. Рентгенологични изследвания

137

Рентгенография на: череп; крайници; раменен пояс; таз; гръден кош; обзорни графии на бял дроб и корем; гръбначен стълб, в една проекция за всяка по 15.00 лв.
138 Рентгенография на: череп; крайници; раменен пояс; таз; гръден кош; обзорни графии на бял дроб и корем; гръбначен стълб, в две проекции за всяка по 20.00 лв.
139 Контрастно рентгеново изследване на хранопровод, стомах (без контрастна материя) с прицелни графии 35.00 лв.
140 Иригография (без контрастна материя) 50.00 лв.
141 Мамография на двете гърди в четири проекции 30.00 лв.
142 Мамография на двете гърди в две проекции 20.00 лв.
143 Дуктография 30.00 лв.
144 Компютърна томография на: глава, шийна област, корем, таз, шиен гръбнак, околоносни кухини за всяка област по 90.00 лв.
145 Компютърна томография на: глава, шийна област, корем, таз, шиен гръбнак, околоносни кухини с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация /контраста се закупува от пациента/ за всяка област по 150.00 лв.
146 Компютърна томография на: глава, шийна област, корем, таз, шиен гръбнак, околоносни кухини с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация /контраста се закупува от пациента/ за две области 200.00 лв.
147 Компютърна томография на гръден кош, торакален и лумбален гръбнак 110.00 лв.
148 Компютърна томография на гръден кош, торакален и лумбален гръбнак с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация /контраста се закупува от пациента/ 200.00 лв.
149 Компютърна томография на коремна и тазова област 150.00 лв.
150 Компютърна томография на коремна и тазова област с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация /контраста се закупува от пациента/ 200.00 лв.
151 Целотелесно скениране 200.00 лв.
152 Целотелесно скениране с контрастно усилване на образа включително анестезиологична консултация /контраста се закупува от пациента/ 320.00 лв.

VI. Нуклеарно-медицински изследвания

153 Целотелесна костна сцинтиграфия 200.00 лв.
154 Прицелна костна сцинтиграфия 200.00 лв.
155 Трифазна костна сцинтиграфия 250.00 лв.
156 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с 99m Tcпертехнетат 120.00 лв.
157 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с 131 J 120.00 лв.
158 Целотелесно скениране със 131 J 200.00 лв.
159 Сцинтиграфия на слюнчени и паротидни жлези 200.00 лв.
160 Сцинтиграфия с туморотропен радиофармацевтик 99m Tc MiBi 200.00 лв.
161 Сцинтиграфия на бъбреци – динамична с 99m Tc MAG3/EC 200.00 лв.
162 Сцинтиграфия на бъбреци – статична с 99m Tc DMSA 200.00 лв.
163 Белодробна перфузионна сцинтиграфия 200.00 лв.
164 Сцинтиграфия на тестиси 200.00 лв.
165 Диагностика и лечение на тиреотоксикоза с 131 J, токсичен аденом и базедова болест – за едно миликюри по 60.00 лв.
166 Целотелесна костна сцинтиграфия плюс SPECT/CT на избрана зона 400.00 лв.
167 Целотелесно скениране със 131J и SPECT/CT 400.00 лв.
168 Сцинтиграфия на слюнчени и паротидни жлези SPECT/CT 400.00 лв.
169 Сцинтиграфия с туморотропен радиофармацевтик плюс SPECT/CT 400.00 лв
170 Соматостатин рецепторна сцинтиграфия  SPECT/CT 400.00 лв
171 Белодробна перфузионна сцинтиграфия SPECT/CT 400.00 лв
172 Радионуклидно изследване на мъжка полова система SPECT/CT 400.00 лв
173 SPECT/CT на избрана зона 400.00 лв

Забележка: Изследванията се извършват според наличните доставки и активности за деня на радиофармацевтици

VII. Ехографски изследвания

174 Ехография на млечни жлези 35.00 лв.
175 Ехография на коремни органи и ретроперитонеални структури 45.00 лв.
176 Ехография на органи в малък таз 30.00 лв.
177 Ехография на коремни органи, ретроперитонеални структури и малък таз 50.00 лв.
178 Ехография на щитовидна жлеза 25.00 лв.
179 Ехография на лимфни възли 20.00 лв.
180 Ехография на тестиси 25.00 лв.

VIII. Такси за болнична помощ в Стационар

181 Приети по желание пациенти /планово/, които не са здравно осигурени и лица, които не са граждани на страни членки на Европейския Съюз и страни, с които Република България няма международни спогодби за социално осигуряване заплащат стойността на съответната клинична пътека/процедура.
182 Пациентът заплаща необходимите при лечението му медицински изделия по цените, на които ги е закупил „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, ако не са заплатени от НЗОК или Републиканския бюджет.
183 Избор на лекар 120.00 лв.
184 Избор на екип 350.00 лв.
185 Представяне и издаване на решение от Онкологична комисия  на здравно неосигурени лица 60.00 лв.
186 Леглоден за болнично лечение в стационар извън обхвата на  клинична пътека – за 1 леглоден 35.00 лв.

IX. Други такси

187 Такса придружител, по желание  без осигурена храна за 1 леглоден 10.00 лв. без ДДС
188 Административно – финансово обслужване на договор с лечебно заведение 350.00 лв. без ДДС
189 Административно обслужване на договор за клинично изпитване 700.00 лв. с ДДС
190 Административно обслужване на анекс за промяна към действащ договор за клинично изпитване 300.00 лв. с ДДС
191 Такса за съхраняване на архив от клинично изпитване 500.00 лв. на година без ДДС
192 Съхраняване на лекарствени продукти по клинични изпитвания в Аптека 100.00 лв. на месец без ДДС
193 Издаване на медицински документ неизискващ преглед – в т.ч. – удостоверение, консултация за ТЕЛК и др. 5.00 лв. без ДДС
194 Ксерокопие от документи за застрахователи 100.00 лв.за комплект без ДДС
195 Запис на образно изследване на диск 10.00 лв. с ДДС
196 Издаване дубликат на болничен лист след заявление до Управителя 10.00 лв. без ДДС
197 Издаване на дубликат на аутопсионен протокол след входиране на заявление до Управителя 10.00 лв. без ДДС
198 Копие на Онкологично досие /поискано със заявление до Управителя с приложени: удостоверение за наследници, пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие и основание за поискване на документите 25.00 лв. без ДДС
199 Такса издаване дубликат от епикриза 10.00 лв. без ДДС
200 Ползване на зала в „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД до 1 час, за всеки започнат следващ час

50.00 лв. без ДДС

40.00 лв. без ДДС

Заплащането на медицинските услуги се извършва в стая № 19 – Касата на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД по заявка от съответния кабинет или отделение. За внесената сума за пролежани леглодни се издава фактура с касов бон, а за всички останали услуги се издава касов бон. При поискване от пациента може да се издаде и фактура.