FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

March 2023
M T W T F S S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Обяви

Свободни работни места в КОЦ-Стара Загора ЕООД


Информацията е подредена в хронологичен ред и е актуализирана към 04.01.2023 г.


1. “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, обявява места за Лекари – специализанти, финансирани от държавата по следните специалности:

Акушерство и Гинекология;

Анестезиология и интензивно лечение;

Образна диагностика;

Ушно-носно-гърлени болести;

Хирургия.

Повече информация относно изискванията, сроковете за участие и необходимите документи можете да намерите ТУК

Заявления се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Справки на телефон 042 614 160 – Калина Стефанова, e-mail: oncosz@abv.bg


2. “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, обявява 1 свободно работно място за длъжност „Лекар“ в Отделение Mедицинска онкология.

Повече информация относно изискванията, сроковете за участие и необходимите документи можете да намерите ТУК

Молби се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Справки на телефон 042 614 160 – Калина Стефанова, e-mail: oncosz@abv.bg


3. “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, обявява свободни работни места за длъжност: „Лекар“ в Отделение Онко УНГ.

Повече информация относно изискванията, сроковете за участие и необходимите документи можете да намерите ТУК

Молби се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Справки на телефон 042 614 160 – Калина Стефанова, e-mail: oncosz@abv.bg


4. Във връзка с определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата, по Наредба № 1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, обявява следните длъжности:

- Лекар, акушерство и гинекология;

- Лекар, образна диагностика;

- Лекар, уши нос гърло болести;

- Лекар, нуклеарна медицина.


5. “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, на основание чл. 90 ал. 2 първа хипотеза от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 1 и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед №189/18.10.2021г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД – град Стара Загора, обявява конкурс за следните длъжности:

„Лекар, специализант по Медицинска онкология“ – 1 щатна длъжност
„Лекар, специализант по Лъчелечение“ – 1 щатна длъжност.

Със спечелилите конкурса ще бъде сключен срочен трудов договор по чл. 68 ал. 1 т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време с „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД. Този договор ще бъде със срок до изпълнение на учебната програма, индивидуалния учебен план, но не по-късно от срока по чл. 12 ал. 3 от посочената наредба.

Повече информация относно изискванията, сроковете за участие и необходимите документи можете да намерите ТУК

Молби се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Длъжностната характеристика и конспекта с теми за проверка на познанията са на разположение на кандидатите при „Служител, човешки ресурси“.

Справки на телефон 042 614 160 – Калина Стефанова, e-mail: oncosz@abv.bg


6. “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, обявява свободни работни места за длъжност: „Медицинска сестра“.

Повече информация относно изискванията, сроковете за участие и необходимите документи можете да намерите ТУК

Молби се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Справки на телефон 042 614 160 – Калина Стефанова, e-mail: oncosz@abv.bg


7. “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, обявява две свободни работни места за длъжност: „Лекар “ в Отделение Онкогинекология

Повече информация относно изискванията, сроковете за участие и необходимите документи можете да намерите ТУК

Молби се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Справки на телефон 042 614 160 – Калина Стефанова, e-mail: oncosz@abv.bg


8. На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “КОЦ – Стара Загора” ЕООД, обявява длъжност за лекар, специализант по “Лъчелечение” – 1 щатна длъжност.

Повече информация относно изискванията, сроковете за участие и необходимите документи можете да намерите ТУК

Молби се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Справки на телефон 042 614 160 – Мара Генова, e-mail: oncosz@abv.bg


9. КОЦ – Стара Загора ЕООД, обявява свободно работно място за лекар в отделение Образна диагностика.

Кандидатите трябва да притежават диплома за висше образование – лекар и диплома/свидетелство за придобита специалност Образна диaгностика или лекар рентгенолог.

Работното място е свободно, считано от 03.06.2019 год.

Молби се подават в Личен състав на КОЦ – Стара Загора ЕООД.

Справки на телефон 042 614 160 – Калина Стефанова, e-mail: oncosz@abv.bg


ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

CV Образец

Заявление за работа


27.09.2013г. Обявление за получена хуманитарна помощ

“КОЦ – Стара Загора” ЕООД получи на 29.08.2013г. хуманитарна помощ от БЧК – 2 броя санитарен стол с колела на обща стойност 19.56 лв. за нуждите на пациентите.