FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

July 2024
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

УСЛУГИ

Списък на здравни обществени услуги,
предоставяни от „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД


Наименование на услугата:

1. Писмено съобщение за смърт

2. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК

3. Издаване на дубликат на болничен лист

4. Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, епикризи и др.

5. Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго

6. Издаване на дубликат на болничен лист

7. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

8. Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи


1. Писмено съобщение за смърт

Срок за изпълнение на услугата: В деня на смърта, след констатиране на настъпила смърт

Основание: Чл.55 от Закона за гражданската регистрация

Срок на действие документа: От регистриране на смърт до издаване на смъртен акт

Цена: Безплатно

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Отделение Медицинска Онкология 042 / 614 179
Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение 042 / 614 187
Диагностично-консултативни кабинети 042 / 614 196 / 614 193

2. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК

Срок за изпълнение на услугата: В деня на дехоспитализация за стационарните отделения в КОЦ / до 24 часа от деня на явяване на пациента пред членовете на ЛКК за Диагностично-консултативни кабинети

Основание: Чл.7 от Наредба за медицинската експертиза

Срок на действие документа: До изтичане на определеният в него срок

Цена: Безплатно

Необходими документи ако получава услугата лично: Документ за самоличност, лична амбулаторна карта и справка от работодателя

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Отделение Медицинска Онкология 042 / 614 179
Диагностично-консултативни кабинети 042 / 614 196 / 614 193

3. Издаване на дубликат на болничен лист

Срок за изпълнение на услугата: При поискване в същия ден/ до 24 часа от заявяване на услугата

Основание: Наредба за медицинската експертиза

Срок на действие документа: До изтичане на определеният в него срок

Цена: Безплатно

Необходими документи ако получава услугата лично: Документ за самоличност

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Отделение Медицинска Онкология 042 / 614 179
Диагностично-консултативни кабинети 042 / 614 196 / 614 193

4. Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, епикризи и др.

Срок за изпълнение на услугата:

- За епикриза в деня на прегледа/дехоспитализацията

- За рецепта и предписания – в деня на събитието при необходимост

- За протоколи и удостоверения – при поискване

Основание: Чл. 27 от Закона за здравето, НРД

Срок на действие документа: От момента на издаване

Цена: Безплатно

Необходими документи ако получава услугата лично: Документ за самоличност

Образци на документи или бланки нужни за изпълнение на услугата: За Отделение по Нуклеарна Медицина – Съгласно указанията на НЗОК – медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури, бланка 8А, насочва се за амбулаторна процедура с код 35, планов и амбулаторен лист от специалиста. Искане за лабораторни изследвания, искане за рентгенологично изследване – ехография, костна сцинтиграфия.

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Нуклеарна Медицина 042 / 614 163
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Отделение Медицинска Онкология 042 / 614 179
Отделение Образна Диагностика 042 / 614 198
Отделение Клинична Патология 042 / 614 182 / 614 183
Клинична Лаборатория 042 / 614 180
Диагностично-консултативни кабинети 042 / 614 196 / 614 193

5. Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго

Срок за изпълнение на услугата: В деня на дехоспитализацията

Основание: Наредба №49 / 2010 година

Срок на действие документа: От момента на издаване

Цена: Безплатно

Необходими документи ако получава услугата лично: Документ за самоличност

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Отделение Медицинска Онкология 042 / 614 179
Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение 042 / 614 187

6. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или дом за медико-социални грижи

Срок за изпълнение на услугата: В деня на дехоспитализацията

Основание: Наредба №49 / 2010 година

Срок на действие документа: От момента на издаване

Цена: Безплатно

Необходими документи ако получава услугата лично: Документ за самоличност

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Отделение Медицинска Онкология 042 / 614 179

7. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

Срок за изпълнение на услугата: Информация се предоставя в деня на събитието, копия от документи се предоставят в срок до 3 работни дни от подаване на заявлението

Основание: Чл. 28б, ал.1 и 2 от Закона за здравето и чл.98 от Закона за лечебните заведения, съгласно Медицински стандарт

Срок на действие документа: Постоянен

Цена: Безплатно в случаите в които пациента е по КП/АПр, в останалите случаи съгласно ценоразпис по заповед

Изисквания: Назначени изследвания от лекар/комисия

Необходими документи ако получава услугата лично: Документ за самоличност, формуляри по стандарт от НРД

Образци на документи или бланки нужни за изпълнение на услугата: За Отделение по Нуклеарна Медицина – Съгласно указанията на НЗОК – медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури, бланка 8А, насочва се за амбулаторна процедура с код 35, планов и амбулаторен лист от специалиста. Искане за лабораторни изследвания, искане за рентгенологично изследване – ехография, костна сцинтиграфия.

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Нуклеарна Медицина 042 / 614 163
Отделение по Клинична Патология 042 / 614 182 / 614 183
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Диагностично-консултативни кабинети 042 / 614 196 / 614 193

8. Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Срок за изпълнение на услугата: Съгласно Медицински стандарт

Основание: Чл. 28б, ал.3 от Закона за здравето

Срок на действие документа: Постоянен

Цена: Безплатно

Изисквания: Съгласно медицински стандарт

Необходими документи: Удостоверение за наследници, документ за самоличност

Образци на документи или бланки нужни за изпълнение на услугата: искане/съгласие за аутопсия на починал пациент

Работно време: От 7.30 ч. до 13.30 ч. всеки работен ден

Звено изпълнител на услугата: Телефон за връзка:
Отделение по Клинична Патология 042 / 614 182 / 614 183
Отделение по Онкологична Хирургия 042 / 614 173
Отделение по Онко Ушно-носно-гърлени болести 042 / 614 184
Отделение по Онкогинекология 042 / 614 175
Отделение по Лъчелечение 042 / 614 168
Отделение Медицинска Онкология 042 / 614 179
Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение 042 / 614 187
Диагностично-консултативни кабинети 042 / 614 196 / 614 193